Skriv ut
Dela

Att ta någon annans mark i anspråk

Det är inte tillåtet att använda Lidingö stads mark för privat bruk. Exempel på det kan vara uppställning av grillar, studsmattor eller annan anordning för att utöka sin egen tomt.

Att ta någon annans mark i anspråk utan tillstånd kallas annektering, och är inte tillåtet. Alla får vistas inom kommunens mark men du får inte sätta upp så kallade privatiserande anordningar, som till exempel grillar, trädgårdsmöbler eller häckar eftersom de ger intryck av att marken är privatägd.

Stadens mark ska vara tillgänglig för alla och annektering begränsar vårt gemensamma nyttjande av marken.  

Som fastighetsägare ansvarar du själv för att ta reda på var din tomtgräns går.

Här finns en karta där du som fastighetsägare kan leta upp din fastighet och se var fastighetsgränserna går i ett flygfoto.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Observera att du måste zooma in rejält för att fastighetsgränserna ska visas.

Om staden upptäcker att mark annekterats kontaktas fastighetsägaren för återställande av marken. Om fastighetsägaren motsätter sig detta kan rättsliga åtgärder vidtas.

Kontakt
Till toppen av sidan