Startsida, Lidingö stad

Elda trädgårdsavfall

Kvistar i högar

Torra kvistar kan eldas.

Trädgårdsavfall får du bara elda i undantagsfall. Annat avfall får aldrig eldas.

Inom planlagt område är det tillåtet att elda under 1-30 april och 1-31 oktober. Då kan du elda torrt trädgårdsavfall. Tänk på att elda med god förbränning och vid bra väderleksförhållanden.

Du får bara elda om det inte stör dina grannar, ta gärna kontakt med dem innan du börjar. Det är inte heller tillåtet att elda om det råder eldningsförbud. Kontrollera brandriskprognosen på Storstockholms brandförsvar, telefon 08-454 83 39.

Istället för att elda kan du kompostera ditt trädgårdsavfall på tomten. Har du mycket avfall bör du lämna det till Södergarns kompostanläggninglänk till annan webbplats.

Läs mer om kompostering

Senast ändrad: 2015-09-09

Uppdaterad av:

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 22
Vardagar: 08.30-16.00
E-post: miljo.stadsbyggnad

Tekniska förvaltningen
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: