Startsida, Lidingö stad

Återvinningscentralen Stockby

Återvinningscentral

Återvinningscentral

Återvinningscentralen i Stockby är en större, bemannad anläggning för källsortering. Här kan du lämna ditt grovavfall, elavfall eller ditt farliga avfall utan kostnad.

Ungefär 80 procent av det avfall som du lämnar vid återvinningscentralen återvinns eller förbränns, resten går till deponi vid avfallsanläggningen Löt i Vallentuna.

Öppettider Stockby

Måndag, onsdag och torsdag klockan 12.00-20.00. Lördag klockan 09.00-16.00. För tider vid storhelger se Sörabs webbplats.länk till annan webbplats

På återvinningscentralen kan du som bor i hushåll kostnadsfritt lämna:

  • Farligt avfall
  • Trä och annat brännbart
  • Skrot
  • Kylskåp och frys
  • Metall
  • Elektroniskt avfall
  • Tidningspapper och wellpapp
  • Rivningsmaterial, gipsskivor, sten och betong
  • Förpackningar av glas, papper, metall och plast

När det gäller asbesthaltigt material kan du lämna små föremål vid återvinningscentralen, som exempelvis enstaka blomkrukor. Vid större mängder kontakta Söderhalls renhållningsverk AB, SÖRAB.

Om den nya återvinningscentralen

Det är ännu inte bestämt när en ny återvinningscentral skulle kunna byggas. Sörab som driver återvinningscentralen och som vill bygga en ny bättre återvinningscentral har inte fått klartecken än. Länsstyrelsens beslut är överklagat och vi inväntar mer besked. Mer information kan du läsa på Sörabs webbplats.

Senast ändrad: 2014-04-24

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB
Tel: 08-505 804 00
E-post: info
Webbsida: sorablänk till annan webbplats

Öppettider

För att se öppettider för Stockby återvinningscentral vänligen
klicka på denna länk www.sorab.se.länk till annan webbplats
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: