Startsida, Lidingö stad

Avfallskvarn

En avfallskvarn kan du montera under diskbänken och den blir då kopplad till det kommunala avloppssystemet. Avfallskvarnen maler ner ditt organiska avfall från köket tillsammans med vatten och transporteras i avloppsledningsnätet till reningsverk där det genomgår behandling och omvandlas till bland annat biogas och biogödsel.

Installation av kvarn


Köksavfallskvarn får installeras endast i undantagsfall. Innan en kvarn kan installeras måste det godkännas av tekniska förvaltningen som då gör en prövning. Syftet med en prövning är att minska risken för driftproblem i det allmänna avloppsledningsnätet. Fett från slammet från köksavfallskvarn kan medföra igensatta ledningar och en igensatt avloppsledning kan medföra källaröversvämningar i intilliggande fastigheter.

Detta kan du mala ner i din avfallskvarn


Du kan mala ner organiskt avfall i din kvarn som exempelvis:
  • Skal från frukter, rotfrukter och grönsaker
  • Kaffe- och tesump, inklusive filter 
  • Matrester, både tillagade och råa, av kött, fisk och annat 
  • Äggskal 
  • Hushållspapper och servetter 

Mal inte ner hårda eller sega material så som grova köttben, senor, fiskskinn, majskolvar samt stora mängder fett och deg, eftersom det kan förstöra ledningar och kvarn.

Abonnemang för utsortering av matavfall


Du vet väl om att du även kan teckna matavfallsabonnemang hos oss? Det är en tjänst som du kan välja oavsett om du äger ett flerbostadshus eller småhus. Rester av kött, fisk, grönsaker, frukt och bröd blir kompostjord, biogödsel eller biogas.

Senast ändrad: 2013-03-04

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill göra en felanmälan?
Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Tekniska förvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 33 03
Vardagar: 08.30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: