Skriv ut
Dela

Samråd: Chans att tycka till om Islinge förskola

Vi skickar nu ut planförslaget för Islinge förskola på samråd för att få in synpunkter. Samrådet pågår den 3 till 24 maj, med ett öppet hus den 15 maj kl 17.30-19.30 i Stadshusets entréhall.

Islinge förskola idag. Permanent byggnad planeras.

Islinge förskola i dag.

Den 25 april tog staden beslut om att gå ut på samråd om en permanent förskola på Kalvhagsvägen, Islinge förskola. Samrådet sker den 3-24 maj.

Den nya permanenta förskolan ska ersätta den tillfälliga paviljongen, fd Kalvhagens förskola, som byggdes 2005. Förskolan ska ha plats för 100-110 barn jämfört med dagens 70.

Samråd i maj

Under samrådsperioden ställs planförslaget ut och alla bjuds in till att tycka till om detaljplanen.

Mellan den 3 och 24 maj 2018 visas planhandlingarna under respektive ordinarie öppettider här:

Staden bjuder in till ett öppet hus med drop-in den 15 maj 2018 kl. 17.30-19.30 i Lidingö stadshus, entréhallen, Stockholmsvägen 50. Vid detta tillfälle finns möjlighet att ställa frågor.

Synpunkter på planförslaget kan skickas till Miljö- och stadsbyggnadskontoret, miljo.stadsbyggnad@lidingo.se.

Norr om gamla förskolan

Den nya förskolan kommer att placeras norr om och så nära den tillfälliga paviljongen som möjligt och få en gård norr om den nya byggnaden. Under byggtiden är planen att paviljongen ska stå kvar och användas som förskola precis som nu. Förutom en ny byggnad kommer också parkeringslösningen att ses över och anpassas efter den nya förskolans storlek.

Gång- och cykelvägen i området kommer inte att påverkas, men gångstigen från Norra Kungsvägen längs kullen kan komma att dras om.

Går allt enligt plan beräknas den nya förskolan att börja byggas sommaren 2019 med inflyttning sommaren 2020.

Läs mer om förslaget

Protokollet från miljö- och stadsbyggnadsnämnden justeras den 3 maj.

Till toppen av sidan