Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande

På Lidingö Särskola är alla elever på något sätt delaktiga i utformningen av sin utbildning, exempelvis via sin utvecklingsplan, och sin arbetsmiljö.

I alla klasser ges tillfälle till samtal och klassråd kring frågor som är av gemensamt intresse för eleverna. Dessa klassråd utformas på olika sätt utifrån elevers ålder, mognad och förutsättningar i övrigt.

Alla klasser har regelbundet någon form av klassråd. Ledamöter är alla elever och personal som tillhör klassen.

Vid varje möte finns en dagordning. På denna finns alltid en punkt där eleverna har möjlighet att uttrycka sina önskemål, samt en punkt där vi tillsammans utvärderar hur det gått. En av de viktigaste punkterna är arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala. Ett demokratiskt förhållningssätt främjar en trygg och positiv arbetsmiljö. Detta genomsyrar det vardagliga arbetet.

På skolan finns också ett elevråd. Ledamöter är representant från alla klasser och rektor. Elevrådet träffas en gång/månad. Dagordningen ser ut som klassrådets förutom att rektor har en egen punkt.

Kontakt

Annika Axelsson
Rektor
Tel: 08-731 31 81
Mobil: 073-079 37 76
E-post: annika.e.axelsson

Mer information

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
0 av 3 gillar detta
Till toppen av sidan