Skriv ut
Dela

Elev- och föräldrainflytande

Alla elever är på olika sätt delaktiga i utformningen av sin utbildning.

Klassråd

Klassråden tar upp frågor som är av gemensamt intresse för eleverna. Råden utformas på olika sätt utifrån eleverrnas ålder, mognad och andra förutsättningar i övrigt Ledamöter är alla elever och personal som tillhör klassen.

Vid varje möte finns en dagordning. På denna finns alltid en punkt där eleverna har möjlighet att uttrycka sina önskemål, samt en punkt där vi tillsammans utvärderar hur det gått. En av de viktigaste punkterna är arbetsmiljön, både den fysiska och den psykosociala. Ett demokratiskt förhållningssätt främjar en trygg och positiv arbetsmiljö. Detta genomsyrar det vardagliga arbetet.

Elevråd

På skolan finns också ett elevråd. Ledamöter är representanter från alla klasser och rektor. Elevrådet träffas en gång/månad. Dagordningen ser ut som klassrådets förutom att rektor har en egen punkt.

Kontakt

Rektor
Annika Axelsson
Tel: 08-731 31 81
Mobil: 073-079 37 76
E-post: annika.e.axelsson

Mer information

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
0 av 3 gillar detta
Till toppen av sidan