Skriv ut
Dela

Systematiskt kvalitetsarbete

Uppdraget är att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolor och skolor. Arbetet sker med utgångspunkt i följande definitioner.
 

Mål och resultat

Detta perspektiv fokuserar på i vilken mån en förskola eller skola:

  • förverkligar nationella och kommunala mål
  • svarar mot nationella krav och riktlinjer
  • strävar efter att förbättras

Strukturellt

Det kommunala perspektivet i förskolan och skolan är ett genomförandeperspektiv. Det handlar om hur resurserna fördelas, hur ledarskap utövas, hur det pedagogiska arbetet organiseras samt hur nöjda föräldrar, barn och elever är med verksamheten.

Pedagogiskt perspektiv och processer

Ett pedagogiskt perspektiv fokuserar på förskolan och skolans kvalitet främst utifrån deras uppdrag och de processer som leder till lärande och utveckling.

Kontakt
Till toppen av sidan