Startsida, Lidingö stad

Systematiskt kvalitetsarbete

Enhetens uppdrag är att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolor och skolor. Arbetet sker med utgångspunkt i följande definitioner.
 

Mål och resultat


Detta perspektiv fokuserar på i vilken mån en förskola eller skola:
  • förverkligar nationella och kommunala mål
  • svarar mot nationella krav och riktlinjer
  • strävar efter att förbättras

Strukturellt


Det kommunala perspektivet i förskolan och skolan är ett genomförandeperspektiv. Det handlar om hur resurserna fördelas, hur ledarskap utövas, hur det pedagogiska arbetet organiseras samt hur nöjda föräldrar, barn och elever är med verksamheten.

Pedagogiskt perspektiv/processer


Ett pedagogiskt perspektiv fokuserar på förskolan och skolans kvalitet främst utifrån deras uppdrag och de processer som leder till lärande och utveckling.

Senast ändrad: 2013-10-31

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webben länk till annan webbplats

Utbildningsförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08- 731 3020
Vardagar 08:30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: