Startsida, Lidingö stad

Jämför förskolor och skolor

Inför val av skola eller förskola kan du ha nytta av att jämföra olika verksamheter. Det kan du göra via ett verktyg som jämför ett antal nyckeltal för förskolor och skolor.

Till grund för jämförelserna ligger SCB-statistik och Lidingö stads årliga brukarundersökning. I undersökningen svarar elever och vårdnadshavare på frågor som bygger på läroplanernas mål och Lidingö stads mål för förskola och skola. Det finns däremot inga jämförelser mellan gymnasieskolorna eftersom det är finns för få enheter på Lidingö för ett tillräckligt underlag.

Du kan också ta del av den senaste brukarundersökningen från respektive enhet (förskolor, pedagogisk omsorg och grundsskolor).

Resultat från brukarundersökningen.

Information på förskolans/skolans webbplats

En mer heltäckande bild av de olika verksamheternas kvalitet får du på respektive förskola eller skolas webbplats. Där finns deras kvalitetsrapporter och i förekommande fall rapporter från LJUS på kvalitet.

Öppna jämförelser

SKL (Sveriges kommuner och landsting) gör varje år öppna jämförelser mellan mellan svenska grundskolor, utifrån resultat och resurser. Skolans resultat beskrivs med utgångspunkt i slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap, medan resurserna beskrivs utifrån uppgifter om kostnader och personal.

Senast ändrad: 2015-02-16

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webben länk till annan webbplats

Utbildningsförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 20
Vardagar 08:30-16.00

Länk till jämför förskola och skola
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: