Skriv ut
Dela

Brukarundersökning

I vår årliga brukarundersökning frågar vi elever och vårdnadshavare vad de tycker om sin förskola, pedagogisk omsorg eller skola. Med hjälp av deras synpunkter kan vi göra våra verksamheter ännu bättre. Längre ner på sidan finns samtliga resultat från årets undersökning. 


Vi genomför brukarundersökningen varje vårtermin via en enkät på webben. Den vänder sig till alla vårdnadshavare med barn i förskola, pedagogisk omsorg, grundskolans årskurs 3, 5 och 8 samt grundsärskolan. Eleverna i motsvarande årskurser i grundskolan besvarar enkäten i skolan.

Vårdnadshavare får inloggningsuppgifter till enkäten via e-post från Origo Group som genomför enkäten på uppdrag av Lidingö stad.

Svaren från enkäten är ett av underlagen i vårt kvalitetsarbete. Det betyder att ju fler som svarar desto bättre förutsättningar får vi att arbeta med rätt saker. Resultatet publiceras på stadens webbplats under våren.

Om enkätfrågorna

Enkätfrågorna bygger på läroplanens mål och Lidingö stads mål för förskola och skola. Frågorna handlar om:

  • kunskap och lärande
  • trivsel och arbetsmiljö
  • ansvar och inflytande
  • normer och värden

Så här använder vi resultatet

Varje förskola, pedgogisk omsorg och skola gör en analys av sitt resultat som de använder i arbetet med att förbättra verksamheten. Undersökningen kan till exempel visa att vårdnadshavarna inte känner till förskolans eller skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, då försöker man synliggöra planen och göra vårdnadshavarna mer delaktiga.

Samtidigt gör lärande- kulturförvaltningen en samlad analys av resultaten för att se vad vi behöver arbeta med på ett övergripande plan, som till exempel vårt arbete mot diskriminering och kränkande behandling.

Kontakt
Till toppen av sidan