Startsida, Lidingö stad

Gymnasium

studentmössor

Det finns både kommunala och fristående gymnasieskolor på Lidingö.

Kommunal gymnasieskola

Det finns en kommunal gymnasieskola:

Skolan erbjuder fyra nationella program:

  • Samhällsvetenskapsprogrammet
  • Naturvetenskapsprogrammet
  • Ekonomiprogrammet
  • Teknikprogrammet

I den kommunala gymnasieskolan finns ett Introduktionsprogram (IM) för de elever som ännu inte är behöriga till ett nationellt program.

Tillgång till fler program
Ungdomar på Lidingö har tillgång till alla gymnasieprogram som finns i länet via ett samverkansavtal med Stockholms stad och övriga kommuner i Stockholms län. Eleverna söker programmen på lika villkor inom samverkansområdet.

Friidrottsgymnasium
På Hersby gymnasium finns en nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) i friidrott.

Fristående gymnasieskola

Det finns en fristående gymnasieskola på Lidingö:

Skolan erbjuder tre program:

  • Estetiska programmet film
  • Estetiska programmet teater
  • Introduktionsprogram

Fristående gymnasium har en annan huvudman än kommunen och är öppen för alla elever. Fristående gymnasieskolor får samma ersättning (skolpeng) för sin verksamhet som de kommunala gymnasieskolorna.

Senast ändrad: 2015-09-07

Uppdaterad av:

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webben länk till annan webbplats

Utbildningsförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 20
Vardagar 08:30-16.00

läxhjälp online
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: