Skriv ut
Dela

Ordningsregler Rudboda skola

Nedan följer Rudboda skolas ordningsregler. Ordningsregler ska bidra till trivsel, trygghet och arbetsro för alla på skolan. De är framtagna efter diskussioner med samtliga elever samt diskussion inom personalgruppen. Reglerna revideras varje läsår. Huvudansvarig för reglerna är rektor.

Jag respekterar och accepterar att alla är olika.
Jag leker lekar där alla känner sig trygga.
Jag bidrar till att ingen känner sig utanför.
Jag använder ett vårdat språk.
Jag använder inte våld.
Jag är rädd om våra gemensamma saker på skolan och andras privata saker.
Förskolan till årskurs tre: Jag har min mobil avstängd på skolans område.
Årskurs fyra till sex: Jag får använda min mobil som pedagogiskt verktyg i överenskommelse med min lärare, i övrigt avstängd på skolans område.
På fritidsklubben får jag (årskurs 4-6) ringa på anvisat område.
På rasterna är jag utomhus och inom skolans område.

Genom att följa ordningsreglerna bidrar jag till trivsel, trygghet och arbetsro på skolan.
Konsekvenser om jag inte följer skolans regler:

1. Tillsägelse från vuxen.
2. Om jag inte följer skolans regler trots tillsägelse kontaktas vårdnadshavare.
3. Om jag fortfarande inte följer reglerna kallas jag och vårdnadshavare till skolan för samtal.


Till toppen av sidan