Skriv ut
Dela

Anmälan till KomTek vt 2018

Här kan du som är mellan 7-16 år söka någon av KomTeks fritidskurser.

Markera endast ett alternativ per rullmeny.

Kontakt

Verksamhetsledare
Fia Juréen
Tel: 08-731 38 80
E-post: fia.jureen

IKT/NT - utvecklare
Kristina Karlberg
Tel: 08-731 46 09
E-post: kristina.karlberg

Adress
Stockholmsvägen 115
181 43 Lidingö
E-post: komtek

Mer information

Vi registrerar personnummer på deltagare som gått två terminer eller mer. Syftet är att kunna jämföra Komteks deltagarstatistik med CSN:s antagningsstatistik till gymnasium och högskola.

På så sätt kan vi följa upp KomTeks mål att öka antalet ungdomar, och i synnerhet flickor, som söker till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar.

Resultatet kommer inte att kunna kopplas till enskilda individer.

Till toppen av sidan