Startsida, Lidingö stad

Grundskola

två flickor i skolan

På Lidingö finns tolv kommunala och sex fristående grundskolor.

Skillnaden mellan kommunala och fristående skolor är att en fristående har en annan huvudman än Lidingö stad och godkänns av Skolverket.

I våra kommunala grundskolor går drygt
4 700 elever, medan de fristående skolorna har drygt 1 100 elever.

Senast ändrad: 2015-08-20

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webben länk till annan webbplats

Utbildningsförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 20
Vardagar 08:30-16.00

Länk till jämför förskola och skola
läxhjälp online
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: