Startsida, Lidingö stad

Grundskola

två flickor i skolan

På Lidingö finns 13 kommunala och 6 fristående grundskolor.

Skillnaden mellan kommunala och fristående skolor är att en fristående har en annan huvudman än Lidingö stad och godkänns av Skolverket.

I våra kommunala grundskolor går drygt
4 700 elever, medan de fristående skolorna har drygt 1 100 elever.

Senast ändrad: 2015-06-18

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webben länk till annan webbplats

Utbildningsförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 20
Vardagar 08:30-16.00

Länk till jämför förskola och skola
läxhjälp online
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: