Skriv ut
Dela

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar som handlar om förskola och pedagogisk omsorg.

 • Mitt barn har varit ledig från förskolan -  behöver jag betala hela avgiften?
  Svar: Ja, barnet har fortfarande kvar sin plats på förskolan och du betalar därför din avgift som vanligt.

 • Kan jag söka även om jag inte är folkbokförd på Lidingö än?
  Svar: Ja, ni kan ansöka även om ni inte är folkbokförda på Lidingö, däremot måste ni ha kontrakt på bostad på Lidingö. Har ni svenskt personnummer ansöker ni om plats via webben.Om ni inte har svenskt personnummer kontakta oss via forskola@lidingo.se 

  Senast den första i den månad barnet börjar sin inskolning måste familjen vara folkbokförd på Lidingö: om barnet till exempel börjar skolas in den 15 mars måste ni vara folkbokförda på Lidingö senast den 1 mars.
  E-tjänster och blanketter
 • Kan jag ta med kötid från annan kommun?
  Svar: Nej, du kan inte ta med dig kötid från en annan kommun.
 • Kan jag söka till flera förskolor eller pedagogisk omsorg?
  Svar: Ja, du kan söka till minst ett och högst tre alternativ. Du kan söka både fristående och kommunala alternativ. När din ansökan är godkänd skickas en ansökningsbekräftelse till den e-postadress du har registerat på Skolwebben.
 • När får jag besked om placering?
  Söker du till kommunal verksamhet i första hand har du i regel ett besked senast en månad innan behovsdatum - om du ansökt senast fyra månader tidigare. Gäller det en plats i augusti eller september skickas platserbjudanden ut med start i mars månad - om du ansökt senast sista februari.Söker du plats i både fristående och kommunala verksamheter och ditt förstahandsval är en fristående verksamhet måste du kontakta dem själv för besked om du får plats. Om du inte får plats i önskad fristående verksamhet kan du ändra i din ansökan via Skolwebben.
 • Har syskon förtur?
  Syskonförtur till förskoleplats i kommunal förskola gäller enbart om man söker till den förskola där det äldre syskonet går, och som längst till sista augusti samma år det äldre syskonet börjar förskoleklass.När det gäller fristående förskola eller pedagogisk omsorg är det upp till respektive verksamhet vilka barn som ska erbjudas plats.
   

 • Kan jag ansöka även om vi inte är folkbokförda i Sverige?
 • Hur ansöker jag om plats när någon i familjen har sekretsskyddade uppgifter?
  Gäller det en kommunal verksamhet ansöker du på en blankett som du får genom att kontakta utbildningsförvaltningen via forskola@lidingo.se.Gäller det ansökan till en fristående verksamhet måste du kontakta aktuell verksamhet så de vet om att du söker plats.


 • Vilka villkor ska vara uppfyllda för en plats i förskola eller pedagogisk omsorg?
  Följande villkor ska vara uppfyllda för en plats i förskola/pedagogisk omsorg: - Barnet ska ha fyllt ett år
  - Vårdnadshavarna ska förvärvsarbeta, studera eller vara aktivt arbetssökande
  - Om en av vårdnadshavarna är föräldraledig med yngre syskon får det äldre syskonet vistas på förskolan max 30 timmar per vecka.
  - Barnet ska vara folkbokfört på adress i Lidingö
  Med vårdnadshavare menas:
  -  föräldrar eller annan av domstol utsedd vårdnadshavare
  Med studier menas:
  - utbildning som är studiemedelsberättigande, samt SFI (svenska för invandrare)
  Med förvärvsarbete menas:
  - arbete med uppburen ersättning
  Med aktivt arbetssökande menas:
  - att arbete söks så gott som dagligen och att man är beredd att ta emot erbjuden arbetsmarknadsåtgärd från arbetsförmedlingen
  Med föräldraledig menas:
  - att vårdnadshavaren får föräldrapenning i samband med annat barns födelse.

 • Hur fungerar köreglerna?
  Kommunal verksamhetNär du söker till en kommunal förskola blir barnets födelsedatum ködatum. Har barnet ett äldre syskon på någon av Lidingös kommunala eller fristående förskolor eller pedagogisk omsorg, får det yngre syskonet det äldre syskonets födelsedatum som ködatum. Detta ködatum gäller till och med sista september samma år det äldre syskonet börjar förskoleklass. Därefter gäller barnets eget födelsedatum som ködatum.SyskonförturSyskonförtur till förskoleplats i kommunal förskola gäller enbart om man söker till den förskola där det äldre syskonet går, och som längst till sista september samma år det äldre syskonet börjar förskoleklass.PlatsgarantiAnsöker du till en kommunal förskola senast fyra månader innan du behöver plats gäller platsgaranti. Platsgarantin innebär att du ska erbjudas plats på en förskola den månad du önskar, om du uppfyller de villkor som gäller på Lidingö. Finns ingen plats på den/de kommunala förskolor du sökt till erbjuds du en plats på närmaste kommunala förskola med ledig plats. Finns det ingen plats på någon av de kommunala förskolorna har kommunen rätt att uppfylla platsgarantin genom att hänvisa till en fristående förskola.Fristående verksamhetDe fristående förskolorna och pedagogiska omsorg har egna antagningsregler och omfattas inte av platsgarantin. Kontakta respektive verksamhet för mer information.
 • Vad innebär platsgarantin?
  Platsgarantin gäller när du söker en kommunal förskola och barnet har fyllt ett år. Om du har en kommunal förskola som första val är du garanterad en plats i någon kommunal förskola inom fyra månader. Ansökan bör därför vara utbildningsförvaltningen tillhanda senast fyra månader innan du behöver platsen.Garantin gäller till plats i förskola, inte till den förskola du har sökt. Finns det ingen plats på någon av de kommunala förskolorna har staden rätt att uppfylla platsgarantin genom att hänvisa till en fristående förskola.Om du har en fristående förskola eller pedagogisk omsorg som första val måste du kontakta verksamheten för att få veta om det finns plats. Om det inte finns plats behöver  ändra i din ansökan via Skolwebben
 • Kan jag besöka förskolor och pedagogisk omsorg innan jag ansöker?
  Ja, du är välkommen att kontakta förskolechefen eller ansvarig för pedagogisk omsorg på de verksamheter du är intresserad av.
   
 • Har jag rätt till plats vid föräldraledighet?
  Ja, vid föräldraledighet har du rätt till plats för det äldre syskonet upp till 30 timmar per vecka, fördelade på sex timmar per dag, på förskola eller pedagogisk omsorg.
   

 • Kan jag stå kvar i kön även efter det att jag erbjudits en plats?
  Nej, om du har erbjudits en kommunal plats så måste du göra en ny ansökan. Tackar du nej till en erbjuden plats förlorar du din platsgaranti och måste kanske vänta ytterligare fyra månader på ett nytt erbjudande.
   
 • Hur byter jag plats?
  Du byter plats genom att göra en ansökan via Skolwebben.I samband med att du blir erbjuden plats står barnet inte längre i kö. För en ny plats i kön gör du en ansökan via Skolwebben.Har du en tidigare plats i förskola eller pedagogisk omsorg sägs den platsen upp automatiskt när samtliga vårdnadshavare accepterat erbjudandet.
 • Är det stängt på sommaren eller under julen?
  Varje sommar har en av Lidingös kommunala förskolor sommaröppet under ett antal veckor omkring juli månad. Denna förskola tar då emot barn från övriga kommunala förskolor, som har stängt under samma tidsperiod. Vilken kommunal förskola som håller öppet bestäms tidigare under samma år. Under julen har i regel förskolor och pedagogisk omsorg vanliga öppettider.Fristående förskolor har andra regler. Hör direkt med den fristående förskolan/pedagogisk omsorg för deras verksamhet under sommaren.
   

 • Hur säger jag upp platsen?
  Om du bara vill byta plats behöver du inte göra någon uppsägning, eftersom platsen sägs upp automatiskt när samtliga vårdnadshavare accepterar ett erbjudande om ny plats.Ska du flytta från Lidingö gör du en uppsägning via Skolwebben. Samtliga vårdnadshavare måste bekräfta uppsägningen via Skolwebben senast den 25:e i månaden för att kommande månad ska bli uppsägningsmånad. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden.Barn som ska börja i förskoleklass och fritidshem till hösten behöver inte säga upp sin plats. Slutdatum för förskoleplatsen blir automatiskt 30 juni. Startdatum för fritidshem blir 1 augusti. Om du behöver tillsyn under juli månad ska förskolan eller pedagogisk omsorg ta emot barnet.
 • Har barnet rätt till omsorg när vi har semester?
  Nej, barnet har inte rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg då vårdnadshavare har semester.
 • Hur lång uppsägningstid är det?
  Uppsägningstiden är alltid hela kommande månad om uppsägningen kommer in senast den 25:e. Du betalar avgift under hela uppsägningstiden. Till exempel om du säger upp platsen den 14 oktober så blir uppsägningsmånad hela november.
 • Har jag rätt till plats när jag är arbetssökande?
  Ja, du har rätt till plats på förskola och pedagogisk omsorg när du är arbetssökande, även plats på heltid om det finns behov. Du måste dock vara registerad på arbetsförmedlinngen och aktivt arbetssökande. 
 • När och hur ansöker jag om plats i förskola eller pedagogisk omsorg?
  Du kan tidigast ansöka om plats när ditt barn har fått ett personnummer. Barnet måste ha fyllt ett år när det är dags för inskolning.Kommunal förskola
  Söker du till en kommunal förskola bör du göra ansökan senast fyra månader innan du behöver platsen. Önskar du plats i augusti bör du göra ansökan senast sista februari för att komma med i första placeringsomgången. Det går dock att söka även efter detta datum.
  Fristående verksamheter
  Fristående förskolor eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) kan ha andra antagningsregler. För mer information vänder du dig till respektive verksamhet.
  Ansök om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt? Kontakta oss via webbenlänk till annan webbplats

Lärande- och kulturförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 20
Vardagar 08:30-16.00
E-tjänster och blanketter

Länk till Skolwebbenl
Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
4 av 15 gillar detta
Till toppen av sidan