Startsida, Lidingö stad

Förskola och pedagogisk omsorg

Lidingö stad har flera alternativ att välja bland när du behöver omsorg till ditt barn.

De olika verksamheterna vänder sig till barn mellan ett och fem år:

  • 22 kommunala förskolor
  • 26 fristående förskolor
  • 29 fristående pedagogisk omsorg (dagmamma)

Verksamheterna håller hög kvalitet och arbetar ständigt med att skapa en pedagogiskt genomtänkt verksamhet som genomsyras av trygghet, lärande och kreativitet.  

Öppettider

Verksamheternas öppettider är kl. 07.30-17.30. Det finns möjlighet att utöka tiden till kl. 06.30-18.30. Det gäller alla helgfria vardagar förutom julafton, midsommarafton och nyårsafton. Två dagar varje termin håller förskolorna stängt för planerings- och utvecklingsdagar.

Förskolor och pedagogisk omsorg får samverka, det vill säga hjälpa varandra, för att lösa omsorgen när de har planeringsdagar, semester eller sjukfrånvaro.

Förskola i fristående och kommunal regi


En förskola i kommunal regi har kommunen som huvudman, medan en fristående förskola har en annan huvudman, godkänd av kommunen. Huvudmannen kan vara ett bolag, en förening eller ett trossamfund.

Oavsett huvudman är förskolan en egen skolform med uppdrag att lägga grunden för det livslånga lärandet, med utgångspunkt i skollagen och förskolans läroplan. Förskolorna skiljer sig åt i pedagogisk inriktning, sammansättning på barn- och personalgrupper, lokalernas utformning och arbetsplaner.

Pedagogisk omsorg i fristående regi (familjedaghem)


På Lidingö finns pedagogisk omsorg (dagmamma) enbart i fristående regi. Verksamheten är godkänd av kommunen, men är enligt skollagen ingen utbildning och därför inte en del av skolväsendet.

Pedagogisk omsorg drivs ofta i huvudmannens egna hem i en barngrupp på 5-7 barn. Lidingö har också pedagogisk omsorg som drivs i annan lokal än det egna hemmet och med större barngrupper. Flera pedagogisk omsorg samverkar och erbjuder gruppverksamhet där barnen  får möjlighet att lära känna andra barn och vuxna.

Förskola under sommar och jul


Varje sommar har någon av de kommunala förskolorna sommaröppet under ett antal veckor omkring juli månad. Denna förskola tar emot barn från övriga kommunala förskolor vilka har stängt under samma tidsperiod. Under julen har i regel förskolorna vanliga öppettider.

Kontakta respektive fristående förskola/pedagogisk omsorg för deras verksamhet under sommar och jul.

 

Senast ändrad: 2015-04-29

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webben länk till annan webbplats

Utbildningsförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08- 731 30 20
Vardagar 08:30-16.00

Länk till Dexterl
Länk till jämför förskola och skola
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: