Startsida, Lidingö stad

Elevhälsa

Skolhälsovården har till uppgift:
  • att följa elevernas utveckling
  • bevara och förbättra deras själsliga och kroppsliga hälsa
  • verka för sunda levnadsvanor.

Skolhälsovården ska i första hand vara förebyggande. Den ska också omfatta hälsokontroller och enkla sjukvårdsinsatser. Skolläkaren och skolsköterskan har lagstadgad tystnadsplikt. Skolhälsovården är frivillig.

Skolläkare kommunala skolor


På varje skolenhet finns en hälsovårdsmottagning där det finns en skolsköterska (mottagningstider meddelas varje termin). För att besöka skolsköterskan behövs ingen tidsbeställning. Skolläkaren har enbart mottagning vissa dagar, tid beställs hos skolsköterskan.

Vaccinationer


Skolan erbjuder tre olika typer av vaccinationer:
  • kikhosta/difteri/stelkramp/polio (DTP + polio)
  • mässling/påssjuka/röda hund (MMR)
  • HPV (Humant papillomvirus)

När det blir aktuellt med vaccinationer skickas en skriftlig information som vårdnadshavare måste godkänna innan vaccinationen utförs.

Hälsoundersökningar


I grundskolan träffar skolsköterskan alla elever minst vartannat år och har ett hälsosamtal i samband med kontroll av tillväxt och syn. Läkarbesök erbjuds alla elever i årskurs 1 eller 2 samt vid behov.

Elever med skolsvårigheter utreds för att om möjligt finna en orsak.

I gymnasieskolan kallas eleverna första året för enskilt hälsosamtal. Tidigare kontroller från grundskolan följs upp i gymnasiet.

Vid allergi


Cirka 20 procent av befolkningen beräknas vara drabbade av någon form av allergi. Det rör sig framför allt om pollen, pälsdjur, insekter, doftämnen och födoämnesallergier.

Vårdnadshavaren ansvarar för att meddela läraren om elevens eventuella allergier. För specialkost vid födoämnesallergi krävs läkarintyg. Enligt centrala riktlinjer förmedlar lärarna sedan uppgifterna till skolmålstidspersonalen.

Skolhälsovården för journal över elevens allergier och på skolsköterskans mottagning finns beredskap för att behandla allergiska reaktioner.

Vid behov miljöanpassas skolorna och övriga elever informeras om till exempel pälsallergi finns i klassen. Nötter serveras aldrig i skolorna eller på utflykter.

Vid skada


Om en olycka inträffat till- från och under skoltid gör vårdnadshavaren en skadeanmälan. Läs mer om olycksfallsförsäkringen.

Senast ändrad: 2013-11-07

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Har du frågor, synpunkter eller vill komma i kontakt med oss?
Kontakta oss via webben länk till annan webbplats

Utbildningsförvaltningen
Kundtjänst
Tel: 08-731 30 20
Vardagar 08:30-16.00

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: