Skriv ut
Dela

Diplom till de första STL-lärarna

Den pedagogiska modellen Skriva sig till lärande, STL, som kombinerar pedagogik och digital teknik, förbättrar skolresultaten och ger ökad likvärdighet mellan könen. Tjugosex grundskollärare på Lidingö har under hösten och våren gått en utbildning i modellen och är nu redo att ta sina nya kunskaper vidare ut i verksamheterna.

Den 18 april diplomerades det första gänget lärare på Lidingö som under hösten och våren gått pilotomgången av utbildningen Skriva sig till lärande, STL. Den pedagogiska modellen STL, som de nu fått kunskaper i, ökar lärandet och språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik och digital teknik. Denna kombination gör det möjligt för alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater. Detta tack vare de kompensatoriska möjligheter som tekniken ger.

Förbättrade skolresultat

En forskningsstudie* visar att STL förbättrar skolresultaten och även ger ökad likvärdighet mellan könen då pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant.

 
Ny omgång i höst

Lärarna kommer nu att ta med sig de ny kunskaperna ut i sina respektive skolor och förhoppningsvis blir det en ny utbildningsomgång till hösten, så att fler lärare kan bli diplomerade STL:are.

 

*Improving literacy skills through learning reading by writinglänk till annan webbplats

 

Till toppen av sidan