Startsida, Lidingö stad

Sticklinge skola

Välkommen till Sticklinge skola!


Sticklinge skola är en grundskola med barn från förskoleklass till och med år 5. Skolan är hälsodiplomerad av Korpen och Svenska Skolidrottsförbundet och det är mycket viktigt för oss på skolan att elever och personal mår så bra som möjligt och känner sig trygga med skolans värderingar.

Våra ledord på skolan är Gemenskap, Omtanke, Kunskap, Ansvar, Respekt, Trygghet.

Nyheter

Senast ändrad: 2015-01-09

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Expedition
Tel: 08-731 48 17
E-post: johan.sjoberg

Forellbacken 1, Hus F
181 30 LIDINGÖ
Fax: 731 48 12

skolval 2015
Fritidsgårdar och fritidsklubbar på Lidingö
Vill du nattvandra? Länk till information om nattvandring.
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: