Startsida, Lidingö stad

Sticklinge skola

Välkommen till Sticklinge skola!

Sticklinge skola är en grundskola med barn från förskoleklass till och med åk 6. Skolan är hälsodiplomerad av Korpen och Svenska Skolidrottsförbundet och det är mycket viktigt för oss på skolan att elever och personal mår så bra som möjligt och känner sig trygga med skolans värderingar.

Våra ledord på skolan är Gemenskap, Omtanke, Kunskap, Ansvar, Respekt, Trygghet.

Nyheter

Senast ändrad: 2015-09-02

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Karin Brodén Andersson
Tf rektor
Tel: 08-731 49 30
E-post: karin.brodenandersson

Forellbacken 1, Hus F
181 30 Lidingö
Fax: 731 48 12

Fritidsgårdar och fritidsklubbar på Lidingö
Dexter
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: