Skriv ut
Dela

Solkarta

Är du intresserad av att producera din egen el eller värme? Lidingö stad har tagit fram en solkarta till dig som fastighetsägare i staden där du kan se hur stor potential just ditt tak har för solenergi.

Med hjälp av solkartan kan du som privatperson, förening eller företagare i staden ta reda på hur mycket solen strålar på ditt tak, vilka delar av taket som är bäst att använda för solenergi och hur mycket el eller värme en solenergianläggning skulle kunna producera under ett år.

För att bedöma potentialen för solel och solvärme beräknas solstrålningen med hjälp av meterorologiska data, höjddata samt takytor. Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild, men den ger ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmre.

Solkarta

Såhär använder du solkartan

Klicka på den fastighet i solkartan som du är intresserad av för att få en översiktsbild av hur mycket sol som strålar in på taket. Du kan även söka på en adress, plats eller annan kommun. Kartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått, där rött anger de högsta värdena och blått de lägsta. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh per år.

Genom att ange arean för installerad takyta kan du även avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

Kartan tar inte hänsyn till skuggningseffekter från träd och annan vegetation, utan endast skuggning från andra byggnader och föremål på byggnader såsom skorstenar.

Bygglov

Solpaneler på tak eller vägg påverkar avsevärt byggnaders yttre utseende, därför behövs vanligtvis bygglov. Solpaneler på marken eller på bygglovfri byggnad, till exempel friggebod, behöver i regel inget bygglov.

Inom områden med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse bör särskild hänsyn tas till områdets karaktär.

Kontakta alltid stadens bygglovenhet innan du påbörjar ditt projekt.

Rådgivning

Energi- och klimatrådgivningens hemsidalänk till annan webbplats finns mer information om vad du bör tänka på när du installerar solpaneler. Här finns bland annat faktablad om solel och solvärme, en steg-för-steg-guide för installation av solceller, goda exempel och nyttiga länkar. Du kan även ringa och få personlig rådgivning.

Solkartan är en satsning av kommunerna inom Energi- & klimatrådgivningen i Stockholmsregionen och Kommunförbundet Stockholms län, KSL.

Kontakt

Stina Jaensson
Miljösamordnare
Tel: 08-731 39 97
E-post: stina.jaensson

Mer information

Frågor om solkartan?

Ring Energi- och klimatrådgivningen

Tel: 08-29 11 29
www.energiradgivningen.selänk till annan webbplats

Vill du veta mer om solceller?

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
2 av 2 gillar detta
Till toppen av sidan