Startsida, Lidingö stad

Välkommen till

Lidingö stads socialpsykiatri!

Lidingö stads socialpsykiatri har som uppgift att erbjuda personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar stöd av god kvalitet baserade på personens egna val, prioriteringar och behov.

Verksamheter rör stöd i boendet, meningsfull sysselsättning och fritid.

Stödet utformas i nära samarbete med dig och ska leda till att du återhämtar dig och når dina mål i livet.

Här på socialpsykiatrins hemsida kan du navigera dig till de tjänster vi erbjuder.

Här finns vi!

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: