Startsida, Lidingö stad

Januari 2014

Kalendarium januari 2014
Vecka Datum Kalendarium
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
2 6  
  7  
  8 Vårterminens första dag
  9  
  10  
  11  
  12  
3 13 Simning 5A
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
  19  
4 20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
  26  
5 27  
  28 Simning 5B
  29  
  30 Studiedag (ledighet för elever)
  31  

Senast ändrad: 2014-01-22

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Eva Söderbäck
Administratör
Tel: 08-731 35 15
E-post: eva.soderback
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: