Startsida, Lidingö stad

Januari 2015

Kalendarium januari 2015
Vecka Datum Kalendarium
  1  
  2  
  3  
  4  
2 5  
  6  
  7  
  8 Vårterminens första dag
  9  
  10  
  11  
3 12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
  18  
4 19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
  25  
5 26  
  27  
  28  
  29  
  30  
  31  

Senast ändrad: 2015-02-09

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Eva Söderbäck
Administratör
Tel: 08-731 35 15
E-post: eva.soderback
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: