Startsida, Lidingö stad

Januari 2016

Kalendarium januari 2016
Vecka Datum Kalendarium
  1  
  2  
  3  
1 4  
  5  
  6  
  7 Vårterminens första dag
  8  
  9  
  10  
2 11  
  12  
  13  
  14  
  15  
  16  
  17  
3 18  
  19  
  20  
  21  
  22  
  23  
  24  
4 25  
  26  
  27  
  28  
  29  
  30  
  31  

Senast ändrad: 2015-07-30

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Eva Söderbäck
Administratör
Tel: 08-731 35 15
E-post: eva.soderback
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: