Startsida, Lidingö stad

Vårt Kvalitetsarbete

Inför årets kvalitetsredovisning har vi hämtat material från kontinuerliga uppföljningar som genomförts varannan månad i ULG (utvidgad ledningsgrupp med områdeschef, arbetslagsledare och rektorer i skolområdet).
Läs mer!PDF (pdf, 415.2 kB)

Senast ändrad: 2013-11-12

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Sigrid Sturegård
Rektor F-3, Ljungbacken
Tel: 08-731 65 86
Mobil: 073-074 65 80
E-post:Sigrid.sturegard
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: