Startsida, Lidingö stad

Skolsamlingar i Breviks kyrka år F-3

Skolsamling är en lektion som ska vara ett komplement till skolans religionsundervisning inom området kristendom, dock försöker man ge infallsvinklar från bl.a. judendom och islam där det är naturligt att göra detta. Skolsamlingen skall genomföras så att elever med andra trosinriktingar skall känna deras religiösa integritet respekteras. Även ateister skall känna att deras uppfattning är respekterad. Varje termin har ett eget tema.

Skolsamling, förskoleklass.
I denna skolsamling berättar vi att man kan tro på Gud på olika sätt och vi berättar vad som är typiskt för kyrkan, t.ex. att kyrkor och kors hänger ihop. Vi använder oss också av altartavlan som en konkret utgångspunkt.

Skolsamling för år 1.
På höstterminen i år 1 så presenterar vi kyrkan och berättar vad man gör i en kyrka och vad som måste finnas i en kyrka. Bl.a. så demonstrerar vi kororgeln för eleverna.

Skolsamling för år 2.
På höstterminen i år 2 har man en lektion som heter "Vad gör prästen ?" Eleverna får lära sig varför prästen har så märkliga kläder på gudstjänsten samt vad prästen gör på vardagarna.

Skolsamling för år 3.
I denna skolsamling får man se sakristian och de liturgiska färgerna. Man berättar om bakgrunden till nattvarden och om den absoluta tystnadsplikten som prästerna har.

Kontaktperson i Breviks kyrka för skolsamlingar är församlingspedagog
Ture Moritz 070-25 44 664

Senast uppdaterad: 2009-05-11
Senast uppdaterad av: Gunilla Pedersen

Senast ändrad: 2013-11-12

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Rektor F-3, Ljungbacken
Sigrid Sturegård
Tel: 08-731 65 86
Mobil: 073-074 65 80
E-post:Sigrid.sturegard

Kontaktperson i Breviks kyrka
är församlingspedagog
Ture Moritz 070-25 44 664

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: