Startsida, Lidingö stad

Miljömärkning

Känna till olika miljömärkningar.
Faddergrupperna träffades i respektive klassrum och arbetade kring miljömärkning.
De arbetade med utgångspunkt av förskoleklassernas medhavda förpackniingar.
Frågor som vi diskuterade var:
Vad är konsumtion?
Kan man göra medvetna val med tanke på miljön?
Miljöcertifiering vad är det?

Senast ändrad: 2013-11-05

Uppdaterad av:

Dela med andra
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: