Startsida, Lidingö stad

Ljungbackens skola

Fotograf: Joakim Trolle Lindgren

Ljungbackens skola, "den lilla skolan med det stora hjärtat", ligger på södra Lidingö. Vi har inriktningen miljö, hälsa och kultur, som bygger på idén om en hållbar framtid. Vi satsar särskilt på svenska, matematik och engelska förutom de grundläggande baskunskaperna i alla ämnen.  Att eleverna får utveckla sociala färdigheter är också en naturlig del i vårt arbete.Skolan är tvåparallellig från förskoleklass till år 4 med två arbetslag. Vi har eget bibliotek och egen idrottssal.

Skolan ligger vackert naturnära och det finns många möjligheter till lek och idrott. Skolgården har en basketplan och en härlig ekbacke. I nära anslutning finns Ljungvallen med en stor fotbollsplan och inhägnad konstgräsplan för olika bollsporter.  

Nyheter


Senast ändrad: 2015-04-01

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Sigrid Sturegård
Rektor F-4
Tel: 08-731 65 86
Mobil: 073-074 65 80
E-post: sigrid.sturegard
Öppettider: 7.30 -17.30

Adress:
Ljungbackens skola
Herkulesvägen 23
18163 Lidingö

Fritidsgårdar och fritidsklubbar på Lidingö
Vill du nattvandra? Länk till information om nattvandring.
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: