Startsida, Lidingö stad

Fritidshem

Månadsbrev från fritids mars 2015PDF (pdf, 92.9 kB)


Den årliga verksamheten 2014-15 årskurs 2-3Word 2007 (word 2007, 712.4 kB)

Högsätra skola F-6 har två fritidshemsavdelningar.
Barn från förskoleklass och år 1 bildar F-1-fritids.
Barnen från år 2 och 3 går på 2-3 fritids.

Fritids erbjuder omsorg från kl. 7.30 till 17.30.
Fritids telefon: 08-731 38 10 och 08-731 38 15
Fritids telefon: 08-731 38 06

Om ditt barn får gå hem från fritids själv vill vi i personalen ha det skriftligt.
Fyll i Egen hemgång från fritidsPDF (pdf, 189.2 kB)

Båda avdelningarna har integrerade lokaler som gör det mycket lätt att samverka. Vi har nära till natur, idrottshall, simhall och skridskobana. I vår verksamhet får barnen vistas i en trygg miljö bland barn och vuxna. De får utvecklas, känna glädje och tillfredsställelse i att göra framsteg och övervinna svårigheter.

När skoldagen är slut inleds fritiden för de yngre barnen med att alla tar på sig sina ytterkläder och går ner till "grinden" där vi startar Amerikaresan. Varje dag går alla barn ett varv på 600 meter i en slinga i naturen. En gång per vecka summeras hur långt alla gått tillsammans, vi ritar in sträckan på en stor karta. Emellanåt kommer äldre barn eller någon utomstående och berättar, visar bilder eller bjuder på något gott från den aktuella platsen. Det här är en mycket uppskattad aktivitet som pågått i flera år hos oss, vi har vandrat genom Europa och Afrika innan vi kom till Amerika.

Barnen i trean startar sin fritid med Filosofiska promenader eller annan utevistelse. Vid Filosofiska promenader delas barnen in i par eller tre och tre. De får med sig en fråga som de ska prata om medans de går ett varv runt Högsätraängen. Sedan får de berätta vad de kommit fram till, det är ofta mycket genomtänkta svar. Frågorna är gjorda så att det inte finns rätt eller fel.

Efter mellanmålet finns mycket tid för skapande verksamhet, idrottande, lek eller lugn vila. Genom lek och rörelse i varierande miljöer stimuleras barnets motorik, vi använder vår utemiljö och våra naturområden mycket för att träna motorik och koncentration. Vi tar också tillvara varje tillfälle att utveckla barnens språk genom att samtala, spela spel, läsa och kommunicera. Vi i personalen är språkbärare och jobbar aktivt för ett trevligt och nyanserat språk.

Lovverksamhet
På loven har vi mer utåtriktad verksamhet, vi använder större områden till utflykter på Lidingö. Vi gör också uppskattade museibesök på Vasamuseet, Tekniskamuseet, Medelhavsmuseet, Myntmuseet och Naturhistoriska Riksmuseet.

Föräldrasamverkan
Vi bjuder in till föräldrafika, fester och önskar en aktiv dialog med föräldrar. Det sker även spontant vid hämtning och lämning. Vi deltar också vid föräldramöten. Ni får gärna hälsa på och vara med i verksamheten.

Senast ändrad: 2015-03-04

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Britt-Marie Rosendahl
Rektor F-6
Tel: 08-731 38 14
E-post: britt-marie.rosendahl

Högsätra skola F-6
Högsätravägen 8
181 58  Lidingö

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: