Fritidshem

Månadsbrev från fritids december 2015PDF (pdf, 320 kB)


Högsätra skola F-6 har två fritidshemsavdelningar.
Barn från förskoleklass och årskurs 1 bildar F-1-fritids.
Barnen från årskurs 2 och 3 går på 2-3 fritids.

Fritids erbjuder omsorg från kl. 7.30 till 17.30.
Fritids telefon: 08-731 38 10 och 08-731 38 15
Fritids telefon: 08-731 38 06

Om ditt barn får gå hem från fritids själv vill vi i personalen ha det skriftligt.
Fyll i Egen hemgång från fritidsPDF (pdf, 189.2 kB)

Båda avdelningarna har integrerade lokaler som gör det mycket lätt att samverka. Vi har nära till natur, idrottshall, simhall och skridskobana. I vår verksamhet får barnen vistas i en trygg miljö bland barn och vuxna. De får utvecklas, känna glädje och tillfredsställelse i att göra framsteg och övervinna svårigheter.

När skoldagen är slut inleds fritiden för de yngre barnen med att alla tar på sig sina ytterkläder och går ner till "grinden" där vi startar Amerikaresan. Varje dag går alla barn ett varv på 600 meter i en slinga i naturen. En gång per vecka summeras hur långt alla gått tillsammans, vi ritar in sträckan på en stor karta. Emellanåt kommer äldre barn eller någon utomstående och berättar, visar bilder eller bjuder på något gott från den aktuella platsen. Det här är en mycket uppskattad aktivitet som pågått i flera år hos oss, vi har vandrat genom Europa och Afrika innan vi kom till Amerika.

Filosofiska promenader

Barnen i trean startar sin fritid med Filosofiska promenader eller annan utevistelse. Vid Filosofiska promenader delas barnen in i par eller tre och tre. De får med sig en fråga som de ska prata om medans de går ett varv runt Högsätraängen. Sedan får de berätta vad de kommit fram till, det är ofta mycket genomtänkta svar. Frågorna är gjorda så att det inte finns rätt eller fel.

Lek och vila

Efter mellanmålet finns mycket tid för skapande verksamhet, idrottande, lek eller lugn vila. Genom lek och rörelse i varierande miljöer stimuleras barnets motorik, vi använder vår utemiljö och våra naturområden mycket för att träna motorik och koncentration. Vi tar också tillvara varje tillfälle att utveckla barnens språk genom att samtala, spela spel, läsa och kommunicera. Vi i personalen är språkbärare och jobbar aktivt för ett trevligt och nyanserat språk.

Lovverksamhet

På loven har vi mer utåtriktad verksamhet, vi använder större områden till utflykter på Lidingö. Vi gör också uppskattade museibesök på Vasamuseet, Tekniskamuseet, Medelhavsmuseet, Myntmuseet och Naturhistoriska Riksmuseet.

Föräldrasamverkan

Vi bjuder in till föräldrafika, fester och önskar en aktiv dialog med föräldrar. Det sker även spontant vid hämtning och lämning. Vi deltar också vid föräldramöten. Ni får gärna hälsa på och vara med i verksamheten.


Kontakt

Expedition
Carina Dariél
Tel: 08-731 38 20
E-post: carina.dariel

Adress
Högsätravägen 8
181 58 Lidingö

Rektor F-6
Britt-Marie Rosendahl
Tel: 08-731 38 14
E-post: britt-marie.rosendahl

Biträdande rektor
Helena Perers
Tel: 08-731 38 05
E-post: helena.perers

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
0 av 0 gillar detta
Till toppen av sidan