Startsida, Lidingö stad

Vår värdegrund

TRAG är förkortningen på vår värdegrund.

T står för Trygghet
R står för Respekt
A står för Ansvar
G står gör Glädje

Senast ändrad: 2014-01-20

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Magnus Askefors
Rektor Käppala skola F-4
Tel: 08-731 65 80
E-post: magnus.askefors
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: