Startsida, Lidingö stad

Vår värdegrund

TRAG är förkortningen på vår värdegrund. Värdegrunden ska genomsyra all vår verksamhet. Personalen ska arbeta efter den och vårt mål är att alla elever ska veta vad det innebär med trygghet, respekt, glädje och ansvar på vår skola och även kunna arbeta efter den. 

T står för Trygghet
R står för Respekt
A står för Ansvar
G står för Glädje

Senast ändrad: 2015-04-13

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Catarina Hasslev
Biträdande rektor F-3
Tel: 08-731 65 80
E-post: catarina.hasslev

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: