Startsida, Lidingö stad

Miljörådet

Miljörådet i Käppala skola på Lidingö har gjort en film om hur överbliven mat blir till biogas.
Käppala skola har genom sitt miljöarbete under Ola Sjökvists ledning blivit certifierad för Grön flagg.

Senast ändrad: 2013-08-12

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Ulla Hyséus
Rektor 5-9
E-post: ulla.hyseus

Birgitta Sturk
Biträdande rektor
Tel: 08-731 65 65
E-post: birgitta.sturk

Käppala skola

Killingevägen 13
181 65 Lidingö
Tel: 08-731 65 55

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: