Startsida, Lidingö stad

Käppala skola 5-9

Kalender för Käppala

Mars 2015
ti on to fr
v9              1
v10  2 3 4 5 6 7 8
v11  9 10 11 12 13 14 15
v12  16 17 18 19 20 21 22
v13  23 24 25 26 27 28 29
v14  30 31          

Fotograf: Joakim Trolle Lindgren

Skolan har en spännande, öppen och ljus planlösning. Här kan eleverna både studera och äta lunch i småskalig miljö. Skolan ligger också vackert naturnära med stor skolgård.

Elevresultaten är mycket goda i riksperspektiv. 

Nyheter

Stort grattis till Käppala skola

Käppala skola 5 – 9 har tilldelats 2015 års Raul Wallenberg-pris för vårt arbete med insamling till en skola i Kenya.

Tack alla elever och all personal som bidrar till detta arbete.Stort


Skrivarstuga åk 7

Varje tisdag (start vecka 5) under vårterminen 2015 erbjuds alla elever skrivarstuga enligt följande:

7B, klockan 15:00 - 16:00

7A, 7C, klockan 15:30 - 16:30

Undervisande lärare är Johannes Jönsson.

Språkval

Inför kommande språkval till åk 7 erbjuder Käppala skola 5 – 9 följande språk:

Tyska, Franska, Spanska  och Mandarin.

Käppala skola arbetar just nu för ett kommande elevutbyte med en skola i Kanton.

Tanken är att elever från skolan I Kanton besöker våra elever under vt 2015. Ytterligare information kommer.

Det är viktigt att detta kommer ut på hemsidan eftersom skolvalet är igång, dessutom står våra elever åk 6 inför ett kommande språkval.


Klassombudsträffar vt 2015

Åk 5 – 6: 9/2 och 29/4

Åk 7 – 9: 11/2 och 27/4

kl. 18:00 - 20:00

Samling i personalrummet

Minnesanteckningar läggs under nyheter i Infomentor

Välkomna


Utvecklingssamtal

27 januari har Käppala skola åk 5 - 9 utvecklingssamtalsdag.

Kallelse kommer från mentorn.

Eleverna kommer i vanlig ordning att få arbetsuppgifter som de ska arbeta med hemma under denna dag.

Välkomna

2015-01-13


Vill du Nattvandra?


Paula Jagric på Lidingö stad organiserar nattvandringen för er föräldrar. Behovet av föräldrar som nattvandrar är stort.

För ytterligare information om detta kontakta Paula Jagric på Lidingö stad.

Telnr: 08-731 30 71

Mail: paula.jagric@lidingo.se

2014-12-09


2014-11-03

Elever får lära om livet förr

Lärarna på Käppala skola ska dra igång ett projekt som heter ”Unga hjärtan”.

Projektet kommer att handla om möten mellan äldre och yngre. Tanken bakom projektet är att elevrna ska få en chans att lyssna till levnadsöden från förr och se likheter och skillnader mellan då och nu.

Projektet startar den 4/11 med åk 6 och åk8


Text

Senast ändrad: 2015-01-22

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Ulla Hyséus
Rektor 5-9
E-post: ulla.hyseus

Birgitta Sturk
Biträdande rektor
Tel: 08-731 65 65
E-post: birgitta.sturk

Käppala skola

Killingevägen 13
181 65 Lidingö
Tel: 08-731 65 55

Fritidsgårdar och fritidsklubbar på Lidingö
Likabehandlingsplan
Vill du nattvandra? Länk till information om nattvandring.
Läxhjälpen
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: