Startsida, Lidingö stad

Käppala skola 5-9

Fotograf: Joakim Trolle Lindgren

Skolan har en spännande, öppen och ljus planlösning. Här kan eleverna både studera och äta lunch i småskalig miljö. Skolan ligger också vackert naturnära med stor skolgård.

Elevresultaten är mycket goda i riksperspektiv. 

Nyheter

2014-11-03

Elever får lära om livet förr

Lärarna på Käppala skola ska dra igång ett projekt som heter ”Unga hjärtan”.

Projektet kommer att handla om möten mellan äldre och yngre. Tanken bakom projektet är att elevrna ska få en chans att lyssna till levnadsöden från förr och se likheter och skillnader mellan då och nu.

Projektet startar den 4/11 med åk 6 och åk8


Text

Senast ändrad: 2014-11-04

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Ulla Hyséus
Rektor 5-9
E-post: ulla.hyseus

Birgitta Sturk
Biträdande rektor
Tel: 08-731 65 65
E-post: birgitta.sturk

Käppala skola


Killingevägen 13
181 65 Lidingö

Tel: 08-731 65 55

Fritidsgårdar och fritidsklubbar på Lidingö
Likabehandlingsplan
Vill du nattvandra? Länk till information om nattvandring.
Läxhjälpen
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: