Startsida, Lidingö stad

Personal på Tuppens förskola

Förskolechef
Annika Matsson

Pedagogista
Eva Norling

Köket
Emma

Sunnan 1-3 år
Annika Hansson
Gunta Neimane
Gulnara Khasiyeva

Tel: 08-731 39 83

Vindpusten 1-3 år
Annie Larsson
Maha Behnam

Tel: 08-731 39 21

Västan 1-3 år
Madelene Nertoft
Emma Kindestam
Johanna Strömgren

Tel: 08-731 39 84

Östan 3-5 år
Lilli Jörgensen
Helena Ökvist
Sara Holm

Tel: 08-731 39 85

Nordan 3-5 år
Rosaline Hälleberg
Rahima  Djedou
Annelie Borenz
Isabella Lindqvist

Tel: 08-731 39 86

Senast ändrad: 2015-04-10

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Annika Matsson
Förskolechef

Tele: 08-731 39 81

Vasavägen 72 B
181 41 Lidingö

Avdelningar

Telefonnummer

Sunnan: 08 731 39 83
Vindpusten: 08 731 39 83
Västan: 08 731 39 84
Östan: 08 731 39 85
Nordan: 08 731 39 86

Öppettider: 07.30 - 17.30


Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: