Startsida, Lidingö stad

Personal på Tuppens förskola

Förskolechef
Annika Matsson

Pedagogista
Eva Norling

Köket
Emma

Sunnan 1-3 år
Annika och Gulnara
Tel: 08-731 39 83

Vindpusten 1-3 år
Annie och Maha
Tel: 08-731 39 21

Västan 1-3 år
Madelene, Emma och Johanna
Tel: 08-731 39 84

Östan 3-5 år
Lilli, Helena och Maryam
Tel: 08-731 39 85

Nordan 3-5 år
Rosaline, Rahima, Isabella och Annelie
Tel: 08-731 39 86

Senast ändrad: 2015-09-23

Uppdaterad av:

Kontakt

Tuppens Förskola
Vasavägen 72 B
181 41 Lidingö

Annika Matsson
Förskolechef
Tele: 08-731 39 81
E-post: Annika.matsson

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: