Startsida, Lidingö stad

Kalendarium 2015

Utvecklingsdagar

Under utvecklingsdagar träffas alla pedagoger från förskolan för att tillsammans prata om hur man kan utveckla förskolans verksamhet. Dessa dagar kan också ägnas åt ex. utvärderingar av avdelningsverksamhet.

Om ditt barn är i behov av omsorg dessa dagar kontakta förskolechefen senast två veckor före respektive utvecklingsdag.

Utvecklingsdagar 2015

måndag 10 augusti
fredagen 18 september

Arbetsplatsmöten hösten 2015 klockan 16.00

Arbetsplatstmöten är ett verktyg för att systematiskt utveckla arbetslaget och verksamheten på förskolan.

torsdag 27 augusti
måndag 28 september
tisdag 20 oktober

Föräldramöte

Torsdag 24 september

Föräldraråd

Föräldraråds representanter från de olika avdelningarna träffas.

Torsdag 8 oktober klockan 17.30
tisdag 1 december klockan 8.00

Dropp in fotografering på förskolan

Föräldrar har möjlighet att boka in ert barn för porträttfotografering. Bokningslistor kommer att sättas upp på avdelningarna.

Onsdag 16 september klockan 8.00–10.30 respektive 14.00–16.00

Äppelfest

Alla föräldrar och barn är välkomna på föräldrar kaffe ut på gården

Onsdagen 9 september 15.00–17.00

Stockbyloppet

​Alla barn och personal på förskolans samlas på gården för uppvärmning. Där efter springer alla barn en bana. Loppet avslutas med en gemensam lunch på förskolans gård.

Tisdag 6 oktober

Lätthelger och klämdagar

Från hösten 2011 har personal i förskolan ett nytt avtal som gäller lätthelger och klämdagar. Ledighet enligt detta avtal beviljas om arbetet medger.

Fredag 30/10 - Lätthelg - dag före Allahelgonsdag

Senast ändrad: 2015-08-04

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Stockby Förskola
Kottlavägen 116
181 41 Lidingö

Hélène Holm Tappert
Förskolechef
Tel: 08-731 34 55
E-post: helene.holm.tappert

Avdelningar
Ekorren
Tel: 08-731 46 94
Igelkotten
Tel: 08-731 46 94
Myran
Tel: 08-731 46 96

Öppettider: 07.30 - 17.30

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: