Startsida, Lidingö stad

Kalendarium vt 2015

Föräldraråd      
Tisdag 14/4 kl 08.00-9.00   Representanterna i föräldrarådet träffas  
       
Utvecklingsdagar för personalen      
Måndag 4/5   Förskolan är stängd för kompetensutveckling för pedagogerna. Vid behov av tillsyn kontakta förskolechefen 14 dagar innan  
       
Stockby förskola stänger kl 16.00      
tis 21/4, mån 18/5, tor 11/6   Förskolan stänger 16.00 för arbetsplatsmöte för pedagogerna.  
       
Fixardag torsdag 23/4 15.00 - 17.30   Välkomna till vår fixardag, under fixardagen hjälps vi åt att måla och snickra ute på gården  
    Fixardagen anordnas tillsammans med föräldrarådsrepreentanterna  
       
Sommarfest torsdag 28/5 15.00 - 17.00   Välkomna till den årliga sommarfesten  
    Uppträdande av barnen och medhavd picknick på gården  
       
       
       
       
       
       

Senast ändrad: 2015-04-10

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Hélène Holm Tappert
Förskolechef
Tel: 08-731 34 55
Kottlavägen 116
181 41 Lidingö

Avdelningar

Telefonnummer och E-post

Ekorren 08-731 46 94

Igelkotten 08-731 46 94

Myran 08-731 46 96

Öppettider: 07.30 - 17.30


Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: