Startsida, Lidingö stad

Personal och avdelning

Förskolechef

Catrine Norrby
Tel: 08-731 34 24
Tillförodnad förskolechef:
Annika Björkholm
Tel: 0722-15 65 66

Jollen

Tel: 08- 731 34 13
Tarja, Julia, Aleksandra, Malin, Lotta, Sofia  (föräldraledig: Jannike)
Kök: Elisabeth

Fregatten

Tel: 08- 731 34 10
Charlotte, Johanna, Åsa, Susanna, Margit, Heidi och Farije (föräldraledig: Emma)
Kök: Anita

Ateljerista

Margit

Pedagogista

Annika Björkholm
Tel: 0722-15 65 66

Webbredaktör
Annika Björkholm
Tel: 0722-15 65 66


Senast ändrad: 2015-04-13

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Bodals Förskola
Bodalsvägen 85-87
181 36 Lidingö

Catrine Norrby
Förskolechef
Tel: 08-731 34 24
E-post: catrine.norrby

Annika Björkholm
Tillförordnad förskolechef
Tel: 0722-15 65 66
E-post: annika.bjorkholm

Avdelningarna
Jollen
Tel: 08-731 34 13

Fregatten
Tel: 08-731 34 10

Öppettider: 07.00-17.30

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: