Skriv ut
Dela

Avdelningar och personal

Jollen

Barnen på Virveln är indelade i tre grupper med två ansvariga pedagoger per grupp.

Telefon: 08- 731 34 13 alt. 0761-31 49 26

Personal

Jollen: Magdalena, Zandra, Nina, Emma, Linn, Jasamin och Tmnit


Fregatten

Pedagogerna delar in barnen i mindre grupper med cirka 5 barn per pedagog.

Telefon: 08- 731 34 10 alt: 0761-31 49 14

Personal:

Gul grupp: Aleksandra, Malin, Aneta

Röd grupp: Åsa, Johanna, Ilhom och Margit

Kök/städ

Personal: Tmnit och Elisabet

Kontakt

Bodals Förskola
Bodalsvägen 85-87
181 36 Lidingö

Förskolechef
Annika Björkholm
Tel: 08-731 31 20
E-post annika.bjorkholm

Biträdande förskolechef
Elisabeth Oja
Tel: 731 37 33
E-post: elisabeth.oja

Avdelningar och personal

Till toppen av sidan