Startsida, Lidingö stad

Personal och avdelning

Förskolechef

Catrine Norrby
Tel: 08-731 34 24

Jollen

Tel: 08- 731 34 13
Blå:      Tarja Maaninka, Aleksandra Tabakovika, Julia Aziz, Lotta Gravander
Grön:    Eva Norling, Heidi Hybinette Hellman,
Kök:      Anita Sandberg

Fregatten

Tel: 08- 731 34 10
Orange: Åsa Malmstedt, Susanna Jönsson
Violett:   Charlotte Bäckström, Malin Alm    
Indigo:   Emma Fogde, Johanna Lannerhjelm

Ateljerista

Margit Deak
Ateljen Tel: 08- 731 34 09

Pedagogista

Annika Björkholm
Tel: 072-215 65 66

Senast ändrad: 2014-03-28

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Catrine Norrby
Förskolechef
Tel: 08-731 34 24
E-post: catrine.norrby
Telefontid: Vardagar 9-17
Öppettider: 07.00-17.30

Bodalsvägen 85-87
181 36 Lidingö

Avdelningarna
Jollen: 08-731 34 13
E-post: bodals.forskola.jollen

Fregatten 08-731 34 10
E-post: bodals.forskola.fregatten

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: