Startsida, Lidingö stad

Personal och avdelning

Förskolechef

Annika Björkholm

​Avdelningar


Jollen
Blå: Tarja, Jannike och Farije
Grön: Malin, Lotta, Tmnit
Tel
: 08- 731 34 13

Kök: 
Tmnit

Fregatten
Gul: Aleksandra, Charlotte, Sofia, Johanna
Röd: Åsa, Margit, Sanna och Kristian
Tel
: 08- 731 34 10

Kök:
Elisabet

Pedagogista

Eva K Norling
Tel: 070-230 49 12
E-post: Eva.k.norling

Senast ändrad: 2015-08-17

Uppdaterad av:

Dela med andra

Kontakt

Bodals Förskola
Bodalsvägen 85-87
181 36 Lidingö

Annika Björkholm
Förskolechef
Tel: 08-731 31 20
E-post: annika.bjorkholm

Avdelningarna
Jollen
Tel: 08-731 34 13
Fregatten
Tel: 08-731 34 10

Öppettider: 07.00-17.30

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: