Startsida, Lidingö stad

Länkar för anställda i Lidingö stad

Till höger finns länkar till de sidor som kan behövas när man jobbar utanför Lidingö stads nät.

Agresso på webbenlänk till annan webbplats gör det möjligt att nå ekonomisystemet från andra datorer, till exempel hemifrån.

Funktionsbrevlådalänk till annan webbplatsgör det möjligt att nå din funktionsbrevlåda/verksamhetens e-post från andra datorer, till exempel hemifrån.

Stratsyslänk till annan webbplats gör det möjligt att planera och följa upp verksamheten från andra datorer, till exempel hemifrån.

Webmaillänk till annan webbplats gör det möjligt att nå din e-post från andra datorer, till exempel hemifrån.

Ö-nätetlänk till annan webbplats gör det möjligt att smidigt nå stadens intranät från andra datorer, till exempel hemifrån. Vissa länkar på Ö-nätet är inte tillgängliga, antingen beroende på tekniska begränsningar eller av säkerhetsskäl (gå tillbaka om du får ett felmeddelande).

Till dessa fyra funktioner ovan finns följande inloggningsalternativ:

SMS inloggning

  • Tjänsten kräver att du har registrerat din mobiltelefon i SelfService i förväg.
  • Du använder samma användarnamn och lösenord som när du loggar in normalt via din dator på jobbet samt anger en kod du får via sms till din mobiltelefon.

E-legitimation BankID (eller Nordea) eller E-legitimation Telia

  • Tjänsten kräver att du ditt personnummer finns registrerat i SelfService.
  • Du använder en personlig e-legitimation utfärdat från till exempel en bank.

Mobilt BankID

  • Tjänsten kräver att du ditt personnummer finns registrerat i SelfService.
  • Du använder ett personligt Mobilt BankID utfärdat från till exempel en bank.
  • En mobiltelefon med med Mobilt BankID installerat.

Lösenordsbytelänk till annan webbplats gör det möjligt att ändra ditt lösenord om du har glömt det eller om det har gått ut, till exempel hemifrån. Tjänsten kräver att du har registrerat din mobiltelefon i SelfService i förväg.

Utförligare guide finns på IT-Guiden som du når via Ö-nätet.

Om du arbetar inom Lidingö stad och har problem med att nå dessa tjänster kontakta it-enheten på 08-731 33 33.


Senast ändrad: 2015-10-01

Uppdaterad av:

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: