Stadens anslagstavla

Överklaga beslut genom laglighetsprövning

Varje medlem av en kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut (fullmäktiges eller en nämnds beslut m m) prövad genom att överklaga till förvaltningsrätten. Om en nämnds beslut är av rent förberedande eller rent verkställande art går det inte att överklaga.

Ett beslut överklagas skriftligt och ska ange vilket beslut som överklagas och varför man anser att beslutet är felaktigt.

Ett överklagande ska inkomma till förvaltningsrätten senast inom tre veckor från den dag staden tillkännagav det justerade protokollet över beslutet via denna anslagstavla.

Tillkännagivanden om kommunfullmäktiges sammanträden

Länk till sammanträden

På sidan sammanträden välj länken kommunfullmäktige och därefter önskat sammanträdesdatum. Scrolla ner på sidan och öppna kallelsen för att se tillkännagivandet.

Tillkännagivanden av justerade protokoll

Tillkännagivande av justerat protokoll vid kommunal föreskrift

Kungörelser, andra tillkännagivanden och annan information

Till toppen av sidan