Skriv ut
Dela

Volontär- och frivilligarbete

Att göra något meningsfullt har stor betydelse för hälsan. Frivilligt arbete ses av många som både meningsfullt och inspirerande.

En frivilliginsats kan ge ett mervärde både till den som gör insatsen och den som får ta del av den. För den frivillige upplevs det meningsfullt att göra en insats för någon som har behov av det. Ny vänskap kan uppstå  och en känsla av samhörighet skapas, vilket gynnar både parterna. En frivilliginsats kan bryta isolering och utanförskap, sprida kunskaper inom olika ämnesområden och bidra till nya och positiva livsstilar. Som frivillig/volontär kan du bli en del av en medmänniskas sociala nätverk.

En frivilliginsats kan handla om att hjälpa en medmänniska med vardagliga aktiviteter, att leda gruppaktiviteter eller vara värd eller värdinna. Frivilliguppdraget utgår från och formas kring vad den frivillige själv vill bidra med.

Frivilligt socialt arbete på Lidingö

Flera frivilligorganisationer, föreningar och enskilda på Lidingö bidrar idag till att ge våra äldre en innehållsrik och meningsfull vardag. De frivilliga insatserna är en mycket viktig del i det sociala samhället men ersätter inte de insatser som staden ansvarar för och görs av personal.

Kontakta gärna Lidingö stads frivilligsamordnare Ann-Christine Sundqvistöppnas i nytt fönster om du är intresserad av att göra en frivilliginsats eller har behov av en insats.

Kontakt

Ann-Christine Sundqvist
Frivilligsamordnare
Friggavägen 18 A
181 32 Lidingö
Tel: 08-731 34 81
E-post: Ann-Christine Sundqvist

Till toppen av sidan