Startsida, Lidingö stad

Syn- och hörselinstruktör

Om du har en syn- eller en hörselnedsättning kan du vända dig till stadens syn- och hörselinstruktör.

Syn- och hörselinstruktören stödjer dig med syn- eller hörselnedsättning så att du kan leva ett så normalt, självständigt och aktivt liv som möjligt. Är du närstående till någon som har syn- eller hörselproblem är du också välkommen att ta kontakt.

Exempel på vad du kan få hjälp med är:

  • Information, råd och stöd i frågor om syn och hörsel, och passande hjälpmedel
  • Individuell träning eller introduktion i utprovat hjälpmedel
  • Information om hjälpmedel per telefon eller i ett avtalat möte
  • Träning i att förflytta sig i hemmet och i din närmiljö
  • Hjälp och stöd i kontakt med syncentral eller hörselklinik
  • Information om lämpliga kurser, föreningar och kommunal service
  • Återlämning av mindre syn- och hörselhjälpmedel som ska tillbaka till landstinget.

Det här kan vi inte erbjuda


Vår syn- och hörselinstruktör säljer inga hjälpmedel och kan inte heller hjälpa dig med syn- och hörseltest, ordination av syn- och hörsel-hjälpmedel, enbart batteribyte i hörapparat och vaxborttagning i öra.

Vänd dig alltid till din vårdcentral om du misstänker att du drabbats av något allvarligt, eller ring 1177vårdguiden.

Senast ändrad: 2015-03-03

Uppdaterad av:

Kontakt

Carina Sjödin
Syn- och hörselinstruktör
Friggavägen 18 A
181 32 Lidingö
Tel: 08-731 37 74
Telefontid: måndag och onsdag kl 8.30-9.30
E-post: Carina Sjödin

Besök oss: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: