Startsida, Lidingö stad

Mötesplats centrum

Är du intresserad av att delta i aktiviteter som gör gott för hälsan? Kom till Mötesplats centrum som är en  träffpunkt för seniorer, anhöriga och volontärer/frivilliga.

Hälsofrämjande aktiviteter

Här finns dagligen flera aktiviteter att välja mellan. Vissa aktiviteter är till självkostnadspris. Exempel på vad du kan delta i är:

  • Sittgymnastik, balansgymnastik, qigong och musik och rörelser
  • Hantverk och handarbete med olika teman
  • Anhörigstöd, exempelvis informationsträffar
  • Kulturarrangemang
  • Kafé Källan, PRO och SPF arrangerar sammankomster med musik, sång eller föredrag
  • Studiecirklar med olika teman
  • Sällskapsspel

Programtelefon: 08-731 38 60
Månadsprogram
Adress:  Friggavägen 18 A, 1 tr.

Senast ändrad: 2015-04-01

Uppdaterad av:

Kontakt

Anne Rick
Mötesplatssamordnare
Friggavägen 18 A, 1 tr
181 32 Lidingö
Tel: 08-731 31 94
E-post: Anne Rick

Mer information

Besök oss: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: