Skriv ut
Dela

Det här erbjuder vi dig

Här kan du läsa om stöd och service för dig som stödjer eller vårdar någon som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Enskilda samtal/Stödsamtal/Rådgivning
Enskilda samtal där du i lugn och ro får beskriva dina tankar och känslor kring din eller er livssituation för någon som har tid att lyssna.

Anhörigcirklar
I en anhörigcirkel kan du som anhörig öka dina kunskaper om vad det innebär att vara anhörig, du får råd och tips om hur du på olika sätt kan underlätta och hantera vardagen och du får utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

Utbildningar/Föreläsningar
Utifrån behov erbjuds olika utbildningar som t.e.x. är demensutbildning,PDF (pdf) stresshantering och medveten närvaro.Det finns också möjlighet att låna litteratur och filmer.
Vi erbjuder också hälsoaktiviteter och sociala aktiviter

 
Anhörigvårdarkort
Anhörigvårdarkortet har tagits fram för att ge dig som anhörigvårdare en trygghet i händelse av att du skulle råka ut för en olycka eller bli akut sjuk. På kortet finns information om vilka personer som bör kontaktas för att din närstående ska få omsorg. Du fyller i kortet och förvarar det tillsammans med din patientbricka i plånboken. Kontakta anhörigkonsulent.

Kontakt

Maria Hartley
Anhörigkonsulent (över 65 år)
Friggavägen 18 A
181 32 Lidingö
Tel: 08-731 32 97
E-post:Maria Hartley

Britt-Louise Arlekvist
Anhörigkonsulent
(under 65 år)
Friggavägen 18 A
181 32 Lidingö
Tel: 08-731 32 70
E-post: Britt-Louise Arlekvist

Till toppen av sidan