Startsida, Lidingö stad

Vi stödjer dig inom följande områden

  • Anhörigstöd
  • Frivilligsamordning
  • Mötesplatser
  • Seniorservice, fixartjänst
  • Syn- och hörselinstruktör
  • Äldrevägledning

Till vissa delar är våra uppdrag reglerade i lag. Det gäller exempelvis stöd till anhöriga och uppsökande verksamhet. Det vi erbjuder är till största delen kostnadsfritt.

Senast ändrad: 2013-10-25

Uppdaterad av:

Kontakt

Enheten för stöd och hälsa
Högsätravägen 2, plan 4
181 58 Lidingö
Kundtjänst: 08-731 46 00
Besök oss: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: