Startsida, Lidingö stad

Om oss

På stöd och hälsa har vi olika former av uppsökande verksamhet och anhörigstöd. Vi håller också i verksamheten på Mötesplats centrum för seniorer.

Vi arbetar med:

  • stöd för att bevara och stärka möjligheterna till hälsa och välbefinnande
  • att försöka skapa goda förutsättningar för kundernas egna hälsosamma val
  • ett hälsofrämjande arbetssätt som utgår ifrån varje kunds förutsättningar.

Stödet ges till äldre, anhöriga och personer med syn- och hörselnedsättning. Det krävs inget biståndsbeslut att ta del av tjänsterna som till stora delar är avgiftsfria.

För att hålla en bra verksamhet med intressanta aktiviteter vill vi gärna höra vad du tycker om oss. Välkommen att kontakta oss!

Senast ändrad: 2013-10-25

Uppdaterad av:

Kontakt

Gun Engström Karlsson
Enhetschef
Tel: 08-731 31 61
E-post: Gun Engström Karlsson
Besök oss: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: