Startsida, Lidingö stad

Välkommen till Lidingö stads

enhet för stöd och hälsa

Vi vill stödja och uppmuntra dig att behålla eller förbättra din hälsa och ditt välbefinnande. Det gör vi bland annat genom öppna mötesplatser, äldrevägledning och fixartjänst. Stödet är till stora delar kostnadsfritt.

Vi vänder oss till äldre, anhöriga och personer med syn- och hörselnedsättning. Vi hjälper också dig som vill göra en volontär insats.

Nyheter

  • 2013-12-04

    Hälsosatsning för seniorer


    Hälsosatsningen för seniorer är tillbaka. Det är väl känt att fysisk aktivitet och social
    samvaro är...
    Hälsosatsning för seniorer

Hälsa

Det goda livet

Fysisk aktivitet, goda matvanor, social gemenskap och att känna sig behövd är faktorer som i hög grad påverkar hur vi mår. Oavsett vilken ålder man är i så kan man förbättra sin hälsa.

Vi har olika förutsättningar för vad vi klarar av, men mycket går att påverka. Lär dig mer om hur du tar hand om din hälsa här hos oss. Vi finns för att inspirera er.

Besök oss: Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: , Postadress: Lidingö stad, 181 82 Lidingö Fakturaadress: Box 382, 737 26 FagerstaWebbredaktör: