Startsida, Lidingö stad

Unik överenskommelse om Lidingö Hospice

En överenskommelse har tecknats mellan Lidingö stad, Stockholms läns landsting och Förenade Care AB om Lidingö Hospice särskilda boende för personer i livets slutskede. Överenskommelsen innebär en förstärkt läkarbemanning med anpassad vård och omsorg i livets slutskede, så kallad palliativ vård.
Åsikterna om inriktningen för Lidingö hospice har tidigare präglats av politisk oenighet och olika intressegruppers skiftande uppfattningar. Äldre- och handikappnämnden tillsatte en grupp vars uppgift var att utreda ramarna för verksamheten. I uppdraget ingick även att undersöka ett utvidgat samarbete med landstinget, till exempel genom att knyta en specialistläkare till verksamheten.

Genom den nu tecknade överenskommelsen bekostar landstinget en läkare med specialinriktning på palliativ vård minst två dagar i veckan. Läkare ska dessutom vara tillgänglig övriga tider vid behov. Det innebär en utökad läkarbemanning i jämförelse med tidigare till de nio vårdplatserna på Lidingö hospice.

- Detta uppdrag ger Förenade Care tillsammans med Lidingö stad möjlighet att utveckla vårdformen och sprida kunskap om palliativ vård utanför den specialiserade palliativa vården, säger Kajsa Ideström, överläkare och verksamhetschef hos Förenade Care.
Överenskommelsen reglerar även det övriga vårdteamet kring individen med sjuksköterskebemanning dygnet runt, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och kurator. Personalen ska även ges kontinuerlig fortbildning inom palliativ omvårdnad.

- Det här är ett helt unikt avtal i vårt län och en stor framgång för våra medborgare på Lidingö som får ett ordentligt hospice i den egna kommunen. Jag vill rikta ett stort tack till Stockholms läns landsting och Förenade Care AB som tillsammans med Lidingö stad har gjort det här utvecklingsprojektet möjligt, säger Jessica Nyberg (KD), kommunalråd och ordförande i äldre- och handikappnämnden.

Avtalet sträcker sig tre år framåt, till våren 2015, och kommer kontinuerligt att följas upp. En gemensam utvärdering av projektet ska ske under hösten 2014 som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.

Senast ändrad: 2012-03-28

Uppdaterad av:

Dela med andra

Mer information

ÖverenskommelsePDF (pdf, 37.1 kB)
TjänsteskrivelsenPDF (pdf, 22.3 kB)
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: