Startsida, Lidingö stad

Ny webbsatsning lyfter karriär och lediga jobb

Nu satsar vi på ett nytt lyft för lediga jobb och karriär på lidingo.se. "Jobba hos oss" är en ny del av vår webb för dig som vill veta mer om jobb och arbetsliv. Den går också att "gilla" och följa på Facebook.
Vad finns då på nya webbplatsen och Facebook? Jo, självklart alla stadens lediga jobb, men även en kortfilm om Lidingö stad, intervjuer med olika medarbetare och annan användbar information om staden som arbetsplats.

- Vi har lyft fram vissa yrkeskategorier och olika karriärmöjligheter som staden erbjuder. Det kan vara intressant att få en inblick i olika yrkeskategorier och kul att ta del av en kollegas erfarenheter, säger Gunilla Enquist, HR-konsult.

Det ligger i Lidingö stads arbetsgivarstrategi att marknadsföra staden för att nå ut till potentiella medarbetare. Lediga jobbsidan på Lidingö stads webbplats har länge varit den mest frekvent besökta och med hjälp av synpunkter från arbetssökande och studenter har staden utvecklat sidan till att bli en riktig karriärwebb.
- Resultatet blev dessa nya plattformar som är en del av ett långtgående projekt kring vårt arbetsgivarmärke "levande argument" (bilderna som synts i våra platsannonser), säger Gunilla Enquist.

Senast ändrad: 2011-01-19

Uppdaterad av:

Dela med andra

Mer information

Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: