Startsida, Lidingö stad

Mentorskap i Lidingö stad

Mentorskapet är tänkt som en mötesplats med tid till reflektion, eftertanke och möjlighet att utveckla personligt ledarskap. Vi tror på att matcha chefer från olika verksamheter så att ledarskapet får vara i fokus.

I mötet mellan mentor och adept lär man även känna andra verksamheter som kan ge ny kunskap och inspiration. Din mentor kan också fungera som stöd och bollblank i karriären.

I samtalen är adeptens personliga utveckling i fokus. Mentorns roll är att bidra till adeptens utveckling genom att vara en förebild och att lyssna på adepten och belysa alternativ och konsekvenser i olika situationer.

Senast ändrad: 2012-07-18

Uppdaterad av:

Dela med andra
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: