Startsida, Lidingö stad

Om jobbet som civilingenjör

En föraning om vad vi söker


Som utbildad civilingenjör hos oss krävs ett strukturerat och professionellt arbetssätt. Vi ser gärna att du är en tydlig och lyhörd förhandlare i samspelet med stadens underleverantörer och entreprenörer.

Som civilingenjör är du med och påverkar hur vårt samhälle ska ta ny skepnad och hur vi ska använda stadens unika miljöer och resurser på bästa sätt. I det arbetet kan du förvänta dig stort professionellt spelrum, engagerad respons av öborna och spännvidd i arbetsuppgifterna. Den variationen handlar till exempel om att pendla mellan strategiskt och operativt arbete på kontoret och handfast projektledning på plats — i de olika miljöerna.
Du blir också en del av en satsande verksamhet med långsiktiga mål, korta beslutsvägar och ett stöttande ledarskap.

 

Senast ändrad: 2012-07-18

Uppdaterad av:

Dela med andra
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: