Startsida, Lidingö stad

Om jobbet som ingenjör

Hållbart byggande, rik natur och rent vatten. Balans mellan det nya och gamla. Utveckla den byggda miljön och samtidigt bevara det som berättar öns historia. Detta är viktiga och alltid aktuella frågor hos oss i Lidingö stad.

Ett av målen med Lidingös stadsutveckling är att erbjuda en kreativ och varierad miljö. För att lyckas med det behövs ett nära samarbete mellan olika kompetenser inom samhällsbyggnad, arkitektur och miljö. Som ingenjör i Lidingö stad deltar du aktivt i samhällsbyggnadsprocessen. Du håller i kontakter med konsulter, entreprenörer, markägare, kommuninvånare samt med de olika förvaltningarna inom staden. Vi skapar attraktiva livsmiljöer i ett långsiktigt hållbart samhälle. Tillsamans arbetar vi för att utveckla det framtida Lidingö.

Senast ändrad: 2015-01-15

Uppdaterad av:

Dela med andra
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: