Startsida, Lidingö stad

Om jobbet som förskollärare

En föraning om vad vi söker


Uppdraget kräver en gedigen kunskap om barns utveckling och en förmåga att omsätta den i praktiken. Du är utbildad förskollärare eller lärare mot de yngre åldrarna och har ett äkta driv och engagemang i denna livsviktiga uppgift som förskollärare. Vi söker både män och kvinnor som gör en verklig skillnad för våra barns utveckling.

Hos oss får du möjlighet till personalbostad, en naturnära arbetsmiljö och en frihet att själv lägga upp stora delar av arbetsdagen. Vi har ständigt tillgång till aktuell fortbildning och använder oss kontinuerligt av pedagogisk och psykologisk handledning.

Vilka bitar ska falla på plats för att du ska hitta rätt balans som förskollärare? Vi vill kunna infria dina förväntningar på ett meningsfullt jobb där du är med och utvecklar vår förskola till den bästa i Sverige.

Senast ändrad: 2012-07-18

Uppdaterad av:

Dela med andra
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: