Om jobbet som förskollärare

Lidingö stads mål är att ha Sveriges bästa förskolor. Våra förskolor är öppna för alla och genom valfrihet och mångfald strävar förskolan efter att ge stadens invånare de bästa möjligheterna till en förskola som passar för alla. På förskolan lägger vi grunden för det livslånga lärandet genom barnens inflytande, delaktighet och lust att lära. I stadens förskolor är lek och lärande centralt samtidigt som vi pedagoger eftersträvar en innehållsrik och betydelsefull vardag för alla barn. 

Vi som arbetar inom förskolan är trygga och goda förebilder för barnen och för vår omgivning, vi värnar varandra och vår närmiljö. Lidingö stads förskolor har ett tydligt miljötänk och flera förskolor är certifierade i grön flagg. Våra förskollärare är utbildade förskollärare med ett tydligt mål och intresse av att föra förskolan och barnens utveckling framåt.

För att trivas hos oss så tror vi att du tycker om utveckling, har ett lyhört förhållningssätt och har lätt för att samarbeta. Att du ser dig själv som en god förebild med ett tryggt och stabilt förhållningssätt ser vi som självklart. Arbetsuppgifterna är att leda, planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten och genom ditt arbete skapa de bästa förutsättningarna för barnen att lyckas. 

Utöver möjligheten att få arbeta med det absolut viktigaste som finns, så erbjuder vi tjänstebostad, friskvård, arbetskläder och utekläder. Planeringstid och personlig kompetensutveckling. Vi erbjuder även alla förskolor och dess personal pedagogiskt stöd i form av pedagogistor. Naturen är en stor tillgång i arbetet.

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
0 av 0 gillar detta
Till toppen av sidan