Startsida, Lidingö stad

Om jobbet som förskollärare

Vårt mål är att bli Sveriges bästa förskolor. Förskolorna arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Vi har också en satsning på IT på förskolorna. Miljöarbete och certifiering i grön flagg är viktigt för våra förskolor. Våra förskollärare är utbildade förskollärare eller lärare mot de yngre åldrarna och har ett driv att föra förskolan och barnens utveckling framåt. Det är viktigt att ha god samarbetsförmåga och vara trygg och stabil.

Arbetsuppgifterna är att leda, planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten. Verksamheterna bygger på Läroplanen för förskolan. Vi erbjuder tjänstebostäder, friskvård, arbetskläder och utekläder. Planeringstid, kompetensutveckling och pedagogiskt stöd i form av pedagogistor erbjuds. Närheten till naturen är en stor tillgång i arbetet.

Senast ändrad: 2014-12-18

Uppdaterad av:

Dela med andra
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Telvx: 08-731 30 00
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: