Startsida, Lidingö stad

Källängens skola

Fotograf: Joakim Trolle Lindgren

Välkommen till en av Sveriges resultatmässigt bästa skolor!
Källängen satsar på kvalitet i undervisningen. Våra elever har flera år i rad haft bland de bästa betygsresultaten i Sverige. Trygghet, social kompetens, livsglädje, respekt och kunskap står för skolans gemensamma värdegrund.

Verksamheten på Källängens skola omfattar ca 670 elever från år 4 till år 9, som är fördelade på fem arbetslag. Skolan är huvudsakligen byggd 1953. Skolgården är stor och erbjuder många olika miljöer.

Nyheter

Senast ändrad: 2015-10-05

Uppdaterad av:

Kontakt

Källängens skola
Källängsvägen 1
181 43 Lidingö
Tel: 08-731 35 15
Tel: 08-731 35 10
E-post: kallangens.skola
Expeditionen är vanligtvis bemannad måndag-fredag 7.45-12 och 13-15

Patrik Nimmerstam
Rektor
Tel: 08-731 35 12
E-post: patrik.nimmerstam

Susanne Tistad
Biträdande rektor pedagogik
Tel: 08-731 35 37
E-post: susanne.tistad

Biträdande rektor elevhälsa
Vakant

Vem ska jag kontaktaPDF (pdf, 29.2 kB)

Länk till skolwebben
Skolvalet 2015
Länk: Säkra skolvägar
Länk: Läxor online
Vill du nattvandra? Länk till information om nattvandring.
Fritidsgårdar och fritidsklubbar på Lidingö
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: