Startsida, Lidingö stad

Om jubileumsåret

I år är det hundra år sedan Raoul Wallenberg föddes i Kappsta på Lidingö. Det är också hundra år sedan AGAs grundare Gustaf Dalén fick Nobelpriset i fysik. För att hedra minnet av dessa båda storheter och för att hålla deras livsgärningar levande, är 2012 utlyst till jubileumsår på Lidingö.

På Lidingö firas under 2012 jubileumsåret för att uppmärksamma att det är 100 år sedan Raoul Wallenberg föddes i Kappsta och Gustaf Dalén tilldelades Nobelpriset i fysik. Två storheter med koppling till Lidingö som påverkat sin samtid och generationer som följt. Jubileumsåret ska påminna om deras gärningar, väcka till eftertanke och inspirera för framtiden.

Delat år
Första halvåret tillägnas Wallenberg med ledord som empati, moral och med fokus på hans gärningar. Andra halvåret vilar i huvudsak på Gustaf Daléns livsverk med ledord som teknik, innovation och entreprenörskap. Det ska inte bara vara stora arrangemang utan även märkas i det mindre formatet, i skolorna, på biblioteket genom föreläsningar och i form av olika samarbeten.

Samarbetspartners
Bland de samarbetspartners som kan nämnas finns Lidingö hembygdsförening, Millesgården, kyrkorna, fritidsgårdarna och skolorna på ön. Men även andra aktörer finns med i bilden. Forum för levande historia har ett stort engagemang i 100-årsminnet av Raoul Wallenberg. Svenska Institutet, Nobelmuseet och Tekniska museet bidrar på olika sätt och varierande grad.

Utställning inleder
Utställningen om Raoul Wallenbergs liv och gärning inleder jubileumsåret. Den 17 januari öppnar utställningen i stadshusets entréhall och den pågår fram till den 6 mars. Utställningen har gjorts möjlig genom ett samarbete mellan Lidingö stad, Forum för levande historia och Svenska institutet. Samma dag som utställningen på Lidingö invigs öppnar en mer omfattande utställning, men baserad på samma material, i Budapest.

Senast ändrad:

Kontakt

John Svensson
Projektledare
Tel: 08-731 33 72 
E-post: john.svensson
, Tel
E-post: , Webbredaktör: