Skriv ut
Dela

Upphandlings- och E-handelsenheten

Upphandlingsenheten ansvarar för stadens upphandlingsverksamhet utifrån stadens övergripande mål och den budgetram som tilldelats enheten.

Ansvaret innebär att:

  • upphandlingsenheten ska i samråd med förvaltningarna utföra upphandlingar
  • upprätta övergripande ramavtal
  • ge råd och anvisningar i upphandlingsfrågor
  • ansvara för uppföljning av gjorda upphandlingar
  • verka för samordning av stadens upphandlingsverksamhet
  • genomföra utbildningar.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) utgör grunden för Lidingö stads upphandlingsverksamhet. Upphandlingen ska genomföras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt. Upphandlingen ska präglas av kompetens, effektivitet och samverkan i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Lämna elektroniska anbud via Tendsign

På webbplatsen Tendsign skapar, annonserar och följer upphandlare sina upphandlingar. Du som är leverantör kan lämna elektroniska anbud. Lämna anbud via Tendsignlänk till annan webbplats

Konsult- och servicekontoret

E-post: upphandlingsenheten@lidingo.se

Kerstin Thuresson
Upphandlare
Tel: 08-731 32 25
E-post: Pågående upphandlingarlänk till annan webbplats

Gun-Britt Nordström Lindblad
Upphandlingskoordinator
Tel: 08-731 30 61
E-post: gun-britt.lindblad@lidingo.se

Martina Thorn
Upphandlare/Jurist
Tel: 08-731 36 89
E-post: martina.m.thorn@lidingo.se

Mathias Sylvan
Upphandlingsjurist
Tel: 08-731 37 05
E-post: mathias.sylvan@lidingo.se

Markus Lundström
Upphandlare
Tel: 08-731 30 39
E-post: markus.lundstrom@lidingo.se

Linnea Olsson
Verksamhetsuppföljare av kostentreprenader
Tel: 08-731 31 71
E-post: linnea.olsson@lidingo.se

Petter Linderborg
E-handelskonsult
Tel: 08-731 46 97
E-post: petter.linderborg@lidingo.se

Erika Johansson
E-handelskonsult
Tel: 08-731 46 98
E-post: erika.johansson@lidingo.se

Irmeli Ahonen
Systemansvarig, ekonom
Tel: 08-731 30 80
E-post: irmeli.ahonen@lidingo.se

Anca-Natalia Baciu
E-handelskoordinator
Tel: 08-731 30 45
E-post: anca-natalia.baciu@lidingo.se

Joakim Ingers
Systemförvaltare/Agresso
Tel: 08-731 30 91
E-post: joakim.ingers@lidingo.se


Kontakt

Adriana Buzea
Upphandlingschef
Tel: 08-731 31 42
E-post: adriana.buzea

Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
2 av 7 gillar detta
Till toppen av sidan