Startsida, Lidingö stad

Upphandlings och E-handelsenheten

Upphandlingsenheten ansvarar för stadens upphandlingsverksamhet utifrån stadens övergripande mål och den budgetram som tilldelats enheten.

Ansvaret innebär att:

  • upphandlingsenheten ska i samråd med förvaltningarna utföra upphandlingar
  • upprätta övergripande ramavtal
  • ge råd och anvisningar i upphandlingsfrågor
  • ansvara för uppföljning av gjorda upphandlingar
  • verka för samordning av stadens upphandlingsverksamhet
  • genomföra utbildningar.

 Lagen om offentlig upphandling (LOU) utgör grunden för Lidingö stads upphandlingsverksamhet. Upphandlingen ska genomföras på affärsmässiga grunder, i konkurrens och på ett objektivt sätt. Upphandlingen ska präglas av kompetens, effektivitet och samverkan i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning.

Lämna elektroniska anbud via Tendsign

På webbplatsen Tendsign skapar, annonserar och följer upphandlare sina upphandlingar. Du som är leverantör kan lämna elektroniska anbud. Lämna anbud via Tendsignlänk till annan webbplats

Konsult- och servicekontoret

Upphandlingsenheten
E-post: upphandlingsenheten@lidingo.se

Kerstin Thuresson
Upphandlare
Tel: 08-731 32 25
E-post: kerstin.thuresson@lidingo.se

Gun-Britt Nordström Lindblad
Upphandlingskoordinator
Tel: 08-731 30 61
E-post: gun-britt.lindblad@lidingo.se

Yannice Lundquist
Upphandlare
Tel: 08-731 33 63
E-post: yannice.lundquist@lidingo.se

Sinikka Suutari
Upphandlare
Tel: 08-731 30 39
E-post: sinikka.suutari@lidingo.se

Martina Thorn
Upphandlare/Jurist
Tel: 08-731 36 89
E-post: martina.m.thorn@lidingo.se

Monica Kohn
Upphandlare/Jurist
Tel: 08-731 30 92
monica.kohn@lidingo.se

Mathias Sylvan
Upphandlingsjurist
Tel: 08-731 37 05
E-post: mathias.sylvan@lidingo.se

Linnea Olsson
Verksamhetsuppföljare av kostentreprenader
Tel: 08-731 31 71
E-post: linnea.olsson@lidingo.se

Petter Linderborg
E-handelskonsult
Tel: 08-731 46 97
petter.linderborg@lidingo.se

Erika Johansson (föräldraledig)
E-handelskonsult
Tel:
E-post

Irmeli Ahonen
Systemansvarig, ekonom
Tel: 08-731 30 80
E-post: irmeli.ahonen@lidingo.se

Anca-Natalia Baciu
E-handelskoordinator
Tel: 08-731 30 45
E-post: anca-natalia.baciu@lidingo.se

Joakim Ingers
Systemförvaltare/Agresso
Tel: 08-731 30 91
E-post: joakim.ingers@lidingo.se


Senast ändrad: 2015-01-13

Dela med andra

Kontakt

Adriana Buzea
Upphandlingschef
Tel: 08-731 31 42
E-post: adriana.buzea
Lidingö stad, Stockholmsvägen 50, 181 82 Lidingö, Tel vx: 08-731 30 00, Fax: 08-731 46 82
E-post: lidingo.stad@lidingo.se, Organisationsnummer: 212000-0191, Webbredaktör: