Lidingö åter topp-10

Företagarfrukost

Svenskt Näringsliv har rankat företagarklimatet i landets kommuner. Det är i första hand företagarnas betyg på sin hemkommun som styr resultatet och i år kliver Lidingö upp 26 placeringar från förra mätningen och hamnar på en total åttonde plats.

Lidingö hör till storklättrarna på årets ranking av företagarklimatet i landets kommuner. Svenskt Näringsliv har listat en rad delfaktorer för att nå fram till sin lista. Tillgång på kompetens, företagarrservice, infrastruktur och upplevda attityder till företagande bland stadens politiker är några av de faktorer som ingår i mätningen.

- Jag tror att mycket beror på ökad synlighet och transperens från kommunens sida. Genom arbetet med översiktsplanen och diskussionerna kring Centrum/Torsvik så har dialogen ökat, säger Lidingö stads näringslivschef Cristina Erikson.

Bland de faktorer som utmärker sig extra mycket finns skolornas attityder till företagande. Där klättrar Lidingö 46 placeringar.

- I gymnasiet arbetar eleverna mycket inom projektet ung företagsamhet. Utbildningsförvaltningen har också satsat redan från grundskolan på frågor kring entreprenörskap och företagande i undervisningen, säger Cristina Erikson.

Enligt Svenskt Näringsliv finns det bästa företagarklimat i år, liksom de senaste fyra åren, i Solna. Årets ranking bygger på enkätsvar från drygt 38 000 företagare genomförd under perioden september till och med december 2011 av Demoskop på Svenskt Näringslivs uppdrag.
Inom Lidingö stad fortsätter arbetet med att öka förutsättningarna för ett framgångsrikt och livskraftigt näringsliv.

- Inom staden har vi tagit nya initiativ till ökad synlighet och dialog. Genom att vara aktiv på sociala medier och att arrangera företagarfrukostar så syns vi mer utåt. Det pågår också ett ständigt internt förbättringsarbete, säger Cristina Erikson.

Mer information

Läs mer om rankinglistan:
foretagsklimat.se länk till annan webbplats
Hur kan vi förbättra den? Hur kan vi förbättra den?
Tack för ditt svar!
0 av 0 gillar detta
Till toppen av sidan